Rapport (Uppdaterad) SSAB redovisar ett resultat under analytikernas förväntningar.  Försäljningen överraskade dock på uppsidan men ståltillverkaren spår samtidigt en lägre efterfrågan under det tredje kvartalet. 

SSAB:s rörelseresultat uppgick till 1.316 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019. Det framgår av delårsrapporten.

Väntat var enligt Infront Datas sammanställning av elva analytikers prognoser 1.417 miljoner kronor. Rörelsemarginalen blev 6,4 procent, att jämföra med väntade 7 procent.

Resultat före skatt landade på 1.230 miljoner kronor för det andra kvartalet. Analytikerna hade i snitt räknat med ett resultat före skatt på 1.279 miljoner kronor.

Försäljningen uppgick till 20.654 miljoner kronor för perioden. Här låg Infront Datas snittprognos på 20.103 miljoner kronor.

Osäkert konjunkturläge ger lägre efterfrågan

Det finns en viss osäkerhet i hur konjunkturen kommer att utvecklas framöver och sammantaget förväntas efterfrågan bli svagare under det tredje kvartalet.

Den bedömningen gör SSAB:s vd Martin Lindqvist i rapporten för det andra kvartalet.

”Försvagningen av stålpriserna på våra hemmamarknader, Europa och USA, innebär att distributörerna har en avvaktande hållning och efterfrågan förväntas bli säsongsmässigt svagare under det tredje kvartalet”, skriver han.

SSAB:s nuvarande bemanning är enligt vd-ordet anpassad till en förhållandevis hög produktionsnivå, med ett stort antal visstidsanställda.

”Under det tredje kvartalet kommer produktionsvolymen att minska, och antalet visstidsanställda kommer därmed att reduceras. Bland annat kommer den mindre masugnen i Oxelösund att stängas. Därutöver genomförs nu sedan tidigare planerade åtgärder för att minska övriga kostnader i alla divisioner”, skriver Martin Lindqvist i rapporten.

”Relativt god efterfrågan”

Under rubriken utsikter skriver SSAB att efterfrågan på grovplåt i Nordamerika bedöms vara relativt god under det tredje kvartalet 2019. I Europa förväntas den underliggande efterfrågan bli något svagare, vilket förstärks av en säsongsmässig avmattning.

”Leveranserna för SSAB Americas förväntas under det tredje kvartalet 2019 vara i linje med andra kvartalet. För SSAB Europe bedöms leveranserna minska under tredje kvartalet, delvis på grund av planerade underhållstopp. Leveranserna för SSAB Special Steels förväntas minska något under det tredje kvartalet”, skriver bolaget vidare i utsiktsavsnittet.

De realiserade priserna under det tredje kvartalet 2019 bedöms bli lägre för SSAB Americas och SSAB Europe, jämfört med det andra kvartalet. För SSAB Special Steels bedöms priserna bli något lägre under det tredje kvartalet.

”Fortsatt ökade kostnader för järnmalm kommer att påverka marginalerna negativt under det tredje kvartalet främst för SSAB Europe, men även för SSAB Special Steels”, heter det vidare.

Förberett på nedgång

Stålbranschen är en cyklisk bransch och SSAB är väl förberett för att hantera en nedgång. Utvecklingen med stigande råvarupriser och fallande marknadspriser på stål är dock unik och ställer nya krav på bolaget.

Det säger SSAB:s vd Martin Lindqvist till Nyhetsbyrån Direkt sedan bolaget rapporterat ett andra kvartal med fallande vinst.

– Normalt är det en stark korrelation mellan järnmalmspriserna och spotpriserna på standardstål, men nu har kostnaderna för järnmalmen nästan fördubblats under året samtidigt som stålpriserna backat. Det är en unik situation, säger han.

SSAB redovisade rörelseresultat om 1.316 miljoner kr (1.630),  räddades av Americas, som ökade rörelseresultatet till 872 miljoner (365), 9 procent mer än väntat i snitt. För affärsområdet Europe föll rörelseresultat till 66 miljoner kr (907).

– Det är ett förbaskat bra resultat i Americas. En ebitda-marginal på 23 procent är ovanlig i vår bransch, konstaterar Martin Lindqvist och hänvisar bland annat till de lägre priserna för insatsvaran skrot.

De snabbt stigande järnmalmspriserna – relaterade bland annat till problem på utbudssidan och ökad efterfrågan i Kina – har överraskat bolaget.

– Samtidigt vet vi att det är en cyklisk bransch. Vi kan inte påverka järnmalmspriserna, utan måste fokusera på det vi styr över, som de fasta kostnaderna, säger SSAB-chefen.

Minskar antalet anställda

Bland annat stänger SSAB den mindre masugnen i Oxelösund, vilken startades nyligen efter en längre period av overksamhet.

– Det ligger ingen dramatik i det. Vi startade ugnen inför omställningen av anläggningen i Brahestad och nu tar vi den ur drift igen, säger Martin Lindqvist, som menar att endast i en exceptionellt stark konjunktur skulle ugnen behållas i drift.

Bolaget drar därmed ned på antalet visstidsanställda.

– Vi har avsiktligt använt oss av mer tillfälligt anställda för att öka vår flexibilitet. Det kostar kanske lite i en högkonjunktur, men hjälper oss nu.

SSAB meddelade på morgonen också att affärsområdet Ruukki Construction säljer sin enhet Building Systems. Därmed är renodlingen av Ruukki Construction, som blev en del av koncernen i samband med samgåendet med Rautaruukki, klar.

– Affären blev klar i går kväll. Därmed har vi sålt de delar vi ville bli av med. Kvar är kärnaffären, som förbrukar vårt stål från anläggningen i Hämeenlinna, säger Martin Lindqvist.

 

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.