Aktie Strejkerna och övriga konfliktåtgärder i Finland har påverkat SSAB Europes produktion och leveranser, och bedöms ge en negativ resultateffekt för det fjärde kvartalet på cirka 250 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

En av strejkerna pågick under perioden 9-11 december. Finska elektrikerförbundets strejk i Brahestad och Tavastehus fortsätter och det är risk för ytterligare konfliktåtgärder, skriver SSAB.

SSAB Europes verksamhet har också påverkats negativt av att vissa fackförbund bland annat infört förbud mot övertidsarbete. Den ena av masugnarna vid Brahestad stålverk stängdes temporärt i slutet av november, vilket var en vecka tidigare än planerat på grund av elektrikerstrejken, och den kommer att vara stängd till årsskiftet.

SSAB anger inte på vilken resultatnivå de 250 miljonerna väntas ge effekt. Enligt Infront Datas senaste sammanställning från i början av november räknade analytikerna med att SSAB Europe ska redovisa ett rörelseresultat, exklusive engångsposter, på -328 miljoner kronor för det fjärde kvartalet.