SSAB: Klart bättre resultat jämfört med 2017

Publicerad 2018-07-20 08:17

Rapport Ståltillverkaren SSAB:s resultat för det andra kvartalet var lägre än vad analytikerna i genomsnitt räknat med. Framför allt var det affärsområdet Americas som kom in lägre än väntat. Jämfört med samma kvartal i fjol levererade bolaget dock en rejäl resultatförbättring.

SSAB:s rörelseresultat uppgick till 1 630 miljoner kr för det andra kvartalet 2018. Det framgår av delårsrapporten. Väntat var enligt SME Direkts prognossammanställning 1 816 miljoner kr. Rörelsemarginalen blev 8,5 procent, att jämföra med väntade 9,4 procent.

Resultatet före skatt landade på 1 427 miljoner kr för det andra kvartalet. Analytikerna hade i snitt räknat med ett resultat före skatt på 1 625 miljoner kr.

Försäljningen uppgick till 19 263 miljoner kr för perioden. Här låg SME Direkts konsensusprognos på 19 222 miljoner kr.

”Kvartalet präglades av fortsatt god efterfrågan och en gynnsam prisbild på våra marknader. Vi ökade volymerna av höghållfasta stål både för SSAB Special Steels och Automotive inom SSAB Europe”, skriver vd Martin Lindqvist i rapporten.

Rörelseresultatet för affärsområdet Americas uppgick till 365 miljoner kr (39), 23 procent under snittprognosen på 474 miljoner i SME Direkts sammanställning.

”Efterfrågan har förbättrats och marknadspriserna på grovplåt i Nordamerika har stigit kraftigt sedan november förra året. Detta påverkar dock SSAB Americas resultat med en viss eftersläpning på grund av kontraktspriser och ledtider”, kommenterar Martin Lindqvist.

Affärsområdet Special Steels rörelseresultat om 522 miljoner kr (362) var i linje med marknadens förväntningar, medan Europes 907 miljoner kr (1 022) var 12 procent lägre än väntat.

”Efterfrågan i Europa är stabil på en god nivå”, konstaterar vd:n.

SSAB meddelar också att bolaget säljer Ruukki Constructions verksamhet i Ryssland. Affärsområdet följde med in i SSAB-koncernen i samband med samgående med finländska Rautaruukki och sedan dess betecknats som ”icke-kärnverksamhet”. Den sålda verksamhetens årliga omsättning på cirka 400 miljoner kronor är dock liten i förhållande till affärsområdets totala omsättning på 5,8 miljarder kronor.

Inför det tredje kvartalet räknar SSAB med en fortsatt stark efterfrågan på grovplåt i Nordamerika, men en viss säsongsmässig avmattning i semestertunga Europa. För höghållfasta stål väntas en fortsatt stark underliggande efterfrågan.

SSAB:s rörelseresultat uppgick till 1.630 miljoner kronor för det andra kvartalet 2018. Väntat var enligt SME Direkts prognossammanställning 1.816 miljoner kronor. Rörelsemarginalen blev 8,5 procent, att jämföra med väntade 9,4 procent.

Resultatet före skatt landade på 1.427 miljoner kronor för det andra kvartalet. Analytikerna hade i snitt räknat med ett resultat före skatt på 1.625 miljoner kronor.