Aktie SSAB uppdaterar sina finansiella mål inför tisdagens kapitalmarknadsdag. Bland annat justerar stålbolaget utdelningsmålet till 40 procent av nettovinsten från tidigare 35-50 procent. Det framgår av ett pressmeddelandet. 

En annan förändring i bolagets finansiella mål är att nettoskuldsättningsgrad ska uppgå till mellan plus 20 procent och minus 20 procent. Tidigare var målet att den inte ska vara över 35 procent. 

Lönsamhetsmålet om att ha en branschledande ebitda-marginal mot jämförbara konkurrenter står oförändrat. SSAB:s kapitalmarknadsdag startar klockan 12.30 på tisdagen. 

Dessutom presenterar stålbolaget nya planer som ska leda till lägre produktionskostnader och möjlighet att förbättra produktmixen genom att öka kapaciteten för vidareförädling. 

”Omställningen kan sänka våra kostnader med storleksordningen 5 miljarder kronor och vi ser en potential om ytterligare cirka 3,6 miljarder kronor från högre volymer av höghållfasta stål och andra premiumprodukter. Dessutom räknar vi med en positiv effekt av betydande volymer av SSAB Zero och SSAB Fossil-free. Sammantaget ser vi en årlig resultatpotential på åtminstone 10 miljarder kronor, efter att omställningen är genomförd”, kommenterar vd Martin Lindqvist i ett pressmeddelande.

Potentialen avser årlig resultatförbättring efter 2030 jämfört med ett scenario där SSAB behåller nuvarande masugnssystem.

SSAB lanserar på tisdagen ett helt nytt stål, SSAB Zero, med 0,0 kg utsläpp av koldioxidekvivalenter – världens första kommersiella produkt i sitt slag, heter det.

Det nya stålet kommer att kommersiellt tillgängligt under det andra kvartalet 2023, enligt bolaget. SSAB Zero är ett stål utan fossila koldioxidutsläpp baserat på återvunnet stål och producerat med fossilfri energi.

”Detta innebär att SSAB kommer att ha ett heltäckande erbjudande av stål utan fossila koldioxidutsläpp, oavsett råvara, och ytterligare stärka sin ledarposition i stålindustrins gröna omställning”, uppger bolaget. 

Volvo Group har tecknat ett avtal redan vid lanseringen. Kvaliteten och produktegenskaperna för SSAB Zero är desamma som för SSAB:s vanliga stål, enligt bolaget.

Målsättningen är att leverera 40.000 ton av SSAB Zero under 2023 och att öka till cirka 100.000 ton under 2025.

Dessutom presenterar bolaget nya tillväxtmål för affärsområdet Special Steels. Målsättningen är att leverera 2,2 miljoner ton höghållfasta stål under 2030.

Under 2022 uppgick SSAB Special Steels leveranser av höghållfasta stål till 1,4 miljoner ton. Tidigare var målet, som dock sträckte sig till 2023, att leverera 1,6 miljoner ton enligt bolagets årsredovisning för 2022.

SSAB Europe planerar att leverera 1,2 miljoner premiumprodukter och 1,4 miljoner ton Automotive AHSS-produkter under 2030. Under 2022 uppgick dessa leveranser till motsvarande 0,8 respektive 0,5 miljoner ton. Samtidigt kommer leveranserna av standardprodukter att minska.