Rapport SSAB slog analytikernas förväntningar både när det gäller resultat och omsättning. Ståljätten spår samtidigt att både efterfrågan och priserna kommer att öka under det andra kvartalet. 

SSAB:s ebitda-resultat uppgick till 2.860 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (1.286).

Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 2.382 miljoner kronor enligt Infronts estimatsammanställning.

Resultatet före skatt landade på 1.887 miljoner kronor (221). Analytikerna hade i snitt räknat med 1.326 miljoner kronor.

Försäljningen uppgick till 19.661 miljoner kronor (18.772). Här låg konsensusprognosen på 19.837 miljoner kronor.

Spår stark efterfrågan och högre priser

SSAB bedömer att efterfrågan på stål under det andra kvartalet 2021 blir mycket stark, drivet av både underliggande efterfrågan och av kundernas lageruppbyggnad. Den globala efterfrågan för höghållfasta stål bedöms också vara mycket stark under det andra kvartalet på i stort sett samtliga geografiska marknader.

Det skriver bolaget i rapporten för det första kvartalet.

För SSAB Special Steels bedöms leveranserna vara på en fortsatt hög nivå under det andra kvartalet, men på en något lägre jämfört med ”den rekordhöga nivån” under första kvartalet 2021.

Leveranserna för SSAB Europe och SSAB Americas bedöms bli något högre under andra kvartalet jämfört med första kvartalet 2021.

De realiserade priserna för SSAB Americas och för SSAB Europe förväntas i genomsnitt bli väsentligt högre jämfört med första kvartalet 2021.

För SSAB Special Steels förväntas priserna bli något högre i andra kvartalet 2021, jämfört med första kvartalet 2021.

De förbättrade priserna motverkas delvis av att kostnaderna för råmaterial, främst järnmalm, kommer vara högre i andra kvartalet, skriver bolaget.