SSAB: SKRIVER NED GOODWILL 33 MDR KR, TYNGER 4 KV

2023-01-27 07:28:16

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) SSAB skriver ned 33,3 miljarder kronor, av koncernens totala goodwill om 33,6 miljarder. Nedskrivningen bokförs som jämförelsestörande post under fjärde kvartalet 2022 och påverkar inte kassaflödet.

Det framgår av ett pressmeddelande strax innan SSAB släpper sin rapport för det fjärde kvartalet.

SSAB har haft en betydande goodwillpost i balansräkningen, i huvudsak relaterat till förvärven av Ipsco och Rautaruukki som genomfördes 2007 respektive 2014.

"Bakgrunden till nedskrivningen är ränteuppgången och en mer försiktig metod avseende prövning av nedskrivningsbehov", skriver SSAB.Direkt-SE