SSAB:s resultat överraskar

Publicerad 2017-04-21 08:13

Rapport Ståltillverkaren SSAB överraskar med ett kanonresultat. Ökade leveranser och högre priser ligger bakom resultatförbättringen.

SSAB:s rörelseresultat uppgick till 702 miljoner kronor för det första kvartalet 2017.

Väntat var enligt SME Direkts prognossammanställning 237 miljoner kronor. Rörelsemarginalen blev drygt 4 procent, att jämföra med väntade 1,6 procent.

Rörelseresultatet under första kvartalet ökade med 895 miljoner kronor jämfört med första kvartalet 2016.

De främsta orsakerna till det förbättrade resultatet var högre priser (1.700 mln kr), högre volymer (270 mln kr) och valutaeffekter (50 miln kr). Högre kostnader, rörliga (1.100 mln kr) som fasta (100 mln kr) påverkade resultatet negativt.

Jämfört med fjärde kvartalet 2016 ökade resultatet med 595 miljoner kronor.

Resultatet före skatt landade på 449 miljoner kronor för det första kvartalet. Analytikerna hade i snitt räknat med ett resultat före skatt på 32,1 miljoner kronor.

Försäljningen uppgick till 15.739 miljoner kronor för perioden. Här låg SME Direkts konsensusprognos på 14.963 miljoner kronor.

Jämfört med första kvartalet i fjol steg försäljningen med 21 procent. Högre priser svarade för en positiv effekt på 11 procentenheter, högre volymer för en positiv effekt på 4 procentenheter och valutaeffekter för en positiv effekt på 4 procentenheter.

Jämfört med fjärde kvartalet 2016 ökade försäljningen med 9 procent.

Europa lyfter resultatet

SSABs kraftigt förbättrade rörelseresultat första kvartalet, både jämfört med föregående kvartal och jämfört med motsvarande period i fjol, berodde främst på SSAB Europes ökade leveranser och priser samt en hög och stabil produktionsnivå.

Det säger vd Martin Lindqvist i rapporten.

SSAB Special Steels förbättrade också resultatet, trots att valsverket i Oxelösund stod stilla i drygt fem veckor under inledningen av året efter haveriet som inträffade i slutet av 2016. En hög produktionsnivå i Oxelösund sedan uppstarten av valsverket i början av februari bidrog också.

SSAB Special Steels upplevde förbättrad efterfrågan inom flera segment under första kvartalet. På grund av haveriet i Oxelösund tappade SSAB Special Steels totalt cirka 70.000 ton i produktion under första kvartalet och diskussion pågår med försäkringsbolaget i vilken omfattning dessa förluster kan ersättas, heter det.

SSAB Europe hade god underliggande efterfrågan och leveranserna steg med 9 procent under första kvartalet jämfört med föregående kvartal. De realiserade priserna förbättrades också och produktionen låg på en hög nivå. Marknadspriserna ökade något under inledningen av året och stabiliserades mot slutet av kvartalet, enligt vd:n.

I Nordamerika ökade de realiserade priserna för SSAB Americas under kvartalet. Samtidigt steg också skrotpriserna, vilket resulterade i en relativt blygsam förstärkning av marginalen. Även kostnader för det planerade underhållsstoppet i Mobile påverkade resultatet negativt och medförde även något lägre leveranser jämfört med föregående kvartal, trots stabil underliggande efterfrågan.

SSAB har som mål att minska nettolåneskulden med 10 miljarder kronor från utgången av första kvartalet 2016 till slutet av 2017 och detta fortskrider enligt plan, med ett nettokassaflöde under kvartalet om 0,6 miljarder. Ytterligare cirka 2,3 miljarder ska åstadkommas under de kommande tre kvartalen genom kassaflöden från rörelsen och strukturell minskning av rörelsekapital samt eventuell avyttring av icke-kärnverksamheter.