SSAB slog förväntningar

Publicerad 2017-10-25 07:44

Rapport Ståltillverkaren SSAB slog analytikernas förväntningar på samtliga viktiga punkter under det tredje kvartalet.

SSAB:s rörelseresultat uppgick till 1.089 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2017.

Väntat var enligt SME Direkts prognossammanställning 961 miljoner kronor. Rörelsemarginalen blev 6,7 procent, att jämföra med väntade 6,2 procent.

Resultatet före skatt landade på 864 miljoner kronor för det tredje kvartalet. Analytikerna hade i snitt räknat med ett resultat före skatt på 696 miljoner kronor.

Försäljningen uppgick till 16.188 miljoner kronor för perioden. Här låg SME Direkts konsensusprognos på 15.573 miljoner kronor.

Leveranser i nivå med tredje kvartalet

SSAB:s leveranser under det fjärde kvartalet väntas sammantaget ligga i nivå med det tredje kvartalet.

Det skriver SSAB i sitt utsiktsavsnitt i rapporten för det tredje kvartalet 2017.

I Nordamerika bedöms efterfrågan på grovplåt vara stabil under fjärde kvartalet och i Europa förväntas efterfrågan vara fortsatt god. För höghållfasta stål bedöms den underliggande efterfrågan fortsätta att utvecklas positivt.

SSAB:s realiserade priser under det fjärde kvartalet bedöms sammantaget bli något lägre jämfört med föregående kvartal, hänförligt till SSAB Americas samt en säsongsmässigt sämre mix inom SSAB Europe.

Under det fjärde kvartalet kommer planerade underhållsstopp att genomföras inom SSAB Europe, med en beräknad resultatpåverkan om 180 miljoner kronor (exklusive utebliven marginal).