SSAB: OSÄKRA UTSIKTER PGA INFLATION, UKRAINA, KOMPONENTBRIST

2022-07-22 07:44:06

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Ståltillverkaren SSAB:s marknadsutsikter bedöms vara osäkra mot bakgrund av bland annat stigande inflation, komponentbrist och risker för fortsatt negativa effekter från kriget i Ukraina.

Det framgår av utsiktsavsnittet i delårsrapporten för det andra kvartalet.

För Europa väntas marknaden präglas av en säsongsmässig avmattning medan grovplåtsmarknaden i Nordamerika bedöms vara relativt stabil, skriver SSAB.

Jämfört med andra kvartalet 2022 bedöms SSAB Special Steels leveranser bli något lägre. De realiserade priserna bedöms vara stabila.

SSAB Europes leveranser bedöms att bli lägre, mot bakgrund av säsongseffekter och planerat underhållsstopp. De

realiserade priserna väntas bli väsentligt lägre under det tredje kvartalet jämfört med föregående kvartals höga nivå.

Leveranserna för SSAB Americas bedöms bli väsentligt lägre, beroende på det planerade underhållsstoppet. Priserna

väntas bli lägre.

Kostnaderna för råmaterial kommer att öka för SSAB Special Steels och SSAB Europe under det tredje kvartalet, jämfört med andra kvartalet 2022. Det beror bland annat på inköp av kol (främst så kallat PCI-kol) till exceptionellt höga priser under slutet av första kvartalet.

SSAB höjer prognosen om totala underhållskostnader för 2022 som nu väntas uppgå till 1.210 miljoner kronor. I föregående kvartalsrapport bedömdes underhållskostnaderna landa på 1.120 miljoner kronor för det innevarande året.

"Ökningen är främst relaterad till prisökningar", skriver SSAB.Direkt-SE