Rapport Ståltillverkaren SSAB fullkomligt krossar analytikernas förväntningar både när det gäller resultat och omsättning. 

SSAB:s ebitda-resultat uppgick till 6.582 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021.

Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 5.359 miljoner kronor enligt Infronts estimatsammanställning.

Rörelseresultatet blev 5.800 miljoner kronor. Här väntades 4.474 miljoner. Rörelsemarginalen uppgick till 23 procent, att jämföra med väntade 18,3 procent.

Resultatet före skatt landade på 5.689 miljoner kronor. Analytikerna hade i snitt räknat med 4.346 miljoner kronor.

Försäljningen uppgick till 25.220 miljoner kronor. Här låg konsensusprognosen på 24.410 miljoner kronor.

Ser god efterfrågan 4 kv

SSAB förväntar sig att efterfrågan på stål under det fjärde kvartalet 2021 kommer vara god.

Det skriver Martin Lindqvist i rapporten för det tredje kvartalet.

”Blickar vi framåt så bedömer vi att fjärde kvartalet kommer att utvecklas väl, delvis mot bakgrund av att våra stålpriser realiseras med en viss eftersläpning jämfört med spotmarknaden”, skriver SSAB-chefen.

Efterfrågan i Europa för det fjärde kvartalet väntas dock vara dämpad, främst beroende på bristen av halvledare som påverkar fordonsindustrin, skriver stålbolaget.

Mot slutet av året förväntas även en säsongsmässig avmattning i Europa.

I Nordamerika förväntas efterfrågan vara stark under det fjärde kvartalet, och även den globala efterfrågan för höghållfasta stål bedöms vara stark under det fjärde kvartalet på i stort sett samtliga marknader.

För Special Steels bedöms leveranserna vara stabila under fjärde kvartalet, jämfört med det tredje, på grund av grund av en viss säsongsmässig avmattning mot slutet av året.

För SSAB Europe bedöms leveranserna bli högre under det fjärde kvartalet jämfört med det tredje. Däremot förväntas leveranserna för SSAB Americas bli väsentligt lägre under det fjärde kvartalet jämfört med det tredje, på grund av det tre veckor långa planerade underhållsstoppet i Mobile som påverkar leveranserna negativt, skriver SSAB i rapporten.

Höjer prognos för underhållskostnader

SSAB spår att koncernens totala underhållskostnader uppgår till 1.265 miljoner kronor under helåret 2021, vilket är en höjning från den tidigare prognosen som låg på 1.210 miljoner kronor som kommunicerades i rapporten för andra kvartalet.

”Den högre siffran förklaras av SSAB Special Steels utökade underhållsarbetet under tredje kvartalet”, skriver bolaget i rapporten för det tredje kvartalet.