Industrivärden miljardsäljer i SSAB

Publicerad 2018-04-24 06:58

Aktie SSAB:s röstmässigt största ägare Industrivärden sålde aktier för drygt 3 miljarder kronor i den försäljningsprocess som investmentbolaget flaggade för efter börsstängning på måndagen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Industrivärden sålde hela sitt innehav av B-aktier i stålbolaget, cirka 54,6 miljoner stycken, 39:20 kronor styck.

Därutöver såldes 19 miljoner A-aktier för 49:00 kronor styck.

B-aktien stängde på 40:73 kronor på måndagen, medan sista avslut för A-aktien noterades på 50:82 kronor. Rabatten för B-aktien uppgår därmed till 3,8 procent och för A-aktien till 3,6 procent.

”Som ett led i den utvecklade strategi som beslutades i februari 2016 har vi stärkt vårt avkastningsfokus och skärpt vårt aktiva ägande. Till följd därav har vi lagt stor kraft på innehavet i SSAB och även tecknat vår del i den nyemission som genomfördes 2016. Arbetet har burit frukt och under den senaste tvåårsperioden har SSAB-aktien uppvisat en konkurrenskraftig totalavkastning om drygt 100 procent mot drygt 20 procent för avkastningsindex”, säger Industrivärdens vd Helena Stjernholm enligt pressmeddelandet.

De avyttrade aktierna motsvarar 7,15 procent av kapitalet och 6,49 procent av rösterna. Efter affären uppgår Industrivärdens innehav till 44,3 miljoner A-aktier motsvarande 4,3 procent av kapitalet och 11,8 procent av rösterna. Finska staten ägarbolag Solidiums ägarandel uppgick vid slutet av mars till 13,5 procent av kapitalet och 10 procent av rösterna, enligt ägardatatjänsten Holdings sammanställning.

”Industrivärden har en uttalad ambition att minska skuldsättningen i syfte att öka handlingsutrymmet och vi har därför valt att realisera en del av värdeökningen i vårt innehav i SSAB. Som aktiva ägare stödjer vi SSAB:s långsiktiga strategi och kvarstår som bolagets röstmässigt största ägare”, fortsätter Helena Stjernholm.

Industrivärden har ingått en sedvanlig lock-up-klausul för kvarvarande aktier i SSAB omfattande cirka 180 dagar.

Morgan Stanley har varit ”sole bookrunner” och Carnegie varit ”co-bookrunner” i samband med transaktionen.