Aktie Industrivärdens försäljning av hela sitt aktieinnehav i SSAB skedde till kursen 45:53 kronor per A-aktie. Den totala försäljningslikviden är 2.019 miljoner kronor. 

I jämförelse med måndagens stängningskurs innebär det en rabatt på 4,9 procent.

Avyttringen skedde genom en så kallad accelererad bookbuilding-process riktad till institutionella investerare.

De avyttrade aktierna motsvarar 4,3 procent av kapitalet och 11,8 procent av röstetalet i SSAB.

”Industrivärden har varit en långsiktig och engagerad ägare med ett betydande aktieinnehav i SSAB sedan 1994. Inom ramen för vår ägarroll har vi aktivt deltagit i flera viktiga utvecklingssteg, såsom till exempel inriktningen mot produktområden med högre marginal, ökat hållbarhetsfokus samt förvärven av amerikanska IPSCO och finska Rautaruukki. SSAB är idag en framstående aktör inom specialstål med en ledande position i utvecklingen av fossilfritt stål. I april 2018 avyttrade vi drygt hälften av vår investering i SSAB och nu har det återstående innehavet sålts. Därmed frigör vi kapital till alternativa investeringar”, kommenterar Industrivärdens vd Helena Stjernholm.