Rapport SSAB sålde betydligt mer än väntat under det fjärde kvartalet även om resultatet tyngdes av underhållsstopp. Ståltillverkaren höjer dessutom utdelningen.

SSAB:s rörelseresultat uppgick till 1.007 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018.

Det framgår av delårsrapporten.

Väntat var enligt Infront Datas sammanställning av elva analytikers prognoser 1.072 miljoner kronor. Rörelsemarginalen blev 5,2 procent, att jämföra med väntade 5,8 procent.

I resultat ingår engångsposter om -27 miljoner kronor. Väntat var 0 miljoner. Det justerade rörelseresultatet blev därmed 1.035 miljoner kronor, vilket kan jämföras med väntade 1.072 miljoner.

Resultatet före skatt landade på 973 miljoner kronor för det fjärde kvartalet. Analytikerna hade i snitt räknat med ett resultat före skatt på 870 miljoner kronor.

Försäljningen uppgick till 19.251 miljoner kronor för perioden. Här låg Infront Datas snittprognos på 18.616 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår en utdelning om 1:50 kronor per aktie för helåret (1:00). Snittprognosen pekade mot en utdelning om i snitt 1:39 kronor.

Undershållsstopp tyngde

Ståltillverkaren SSAB:s resultat för det fjärde kvartalet var något lägre än snittförväntningarna i Infront Datas sammanställning av elva analytikers prognoser, trots en högre försäljning än väntat. En bidragande orsak var att bolaget under kvartalet beslutade att förlänga det planerade underhållsstoppet i Oxelösund.

”Detta påverkade leveranser och kostnader negativt i kvartalet, men skapar bättre förutsättningar för en mer stabil produktion framöver”, skriver vd Martin Lindqvist i bokslutsrapportens vd-ord.

Under det fjärde kvartalet 2018 genomfördes större underhållsstopp i alla tre ståldivisionerna, till en total kostnad om 765 miljoner kronor. Här hade bolaget talat om 680 miljoner kronor i rapporten för det tredje kvartalet 2018.

För affärsområdet Special Steels blev rörelseresultatet -75 miljoner kronor, klart under den enligt Infront Data väntade vinsten om 245 miljoner kronor.

Även affärsområdet Americas blev sämre än väntat, om än i mindre grad. Rörelseresultatet blev 553 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2018, mot väntat 590 miljoner. Det var dock en rejäl förbättring jämfört med ett minusresultat för motsvarande period året innan.

”Förbättringen jämfört med fjärde kvartalet 2017 drevs främst av högre realiserade priser, medan det planerade underhållsstoppet i Montpelier påverkade negativt. Efterfrågan var fortsatt stark i de flesta segment”, skriver Martin Lindqvist.

Affärsområdet Europe gick desto bättre, med ett rörelseresultat om 733 miljoner kronor, 44 procent bättre än Infront Datas snittprognos.

Vd noterar dock att efterfrågan i Europa hade en säsongsmässig avmattning mot slutet av fjärde kvartalet. SSAB Europes leveranser minskade något jämfört med fjärde kvartalet 2017 men andelen premiumprodukter ökade.

Blickar man framåt noterar Martin Lindqvist att den politiska turbulensen kring handelshinder tillsammans med något svagare ekonomiska indikatorer bidrar till viss osäkerhet kring efterfrågan på stål framöver.

”Samtidigt ser vi fortsatt positiva signaler från flera större kundsegment, vilket gör att vi bedömer utsikterna för första kvartalet 2019 som relativt goda”, skriver vd:n.

Spår prispress i Europa men bättre i USA

SSAB spår att det realiserade priserna för SSAB Europe kommer att bli lägre i det första kvartalet 2019 jämfört med det fjärde kvartalet 2018.

Det skriver bolaget i rapporten för fjärde kvartalet.

De realiserade priserna under det första kvartalet bedöms vara stabila för SSAB Special Steels och något högre för SSAB Americas, jämfört med det fjärde kvartalet.

Vad gäller leveranserna under det första kvartalet skriver SSAB att de för affärsområde Americas väntas bli högre än under det fjärde kvartalet 2018, då ett större underhållsstopp genomfördes.

”Leveranserna för SSAB Europe bedöms öka under första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet, då underhållsstopp genomfördes i delar av verksamheten. Leveranserna för SSAB Special Steels förväntas öka under det första kvartalet, främst på grund av det planerade underhållsstoppet i Oxelösund under det fjärde kvartalet”, skriver bolaget.

I mer generella termer skriver SSAB att efterfrågan på grovplåt i Nordamerika väntas vara fortsatt stark under det första kvartalet 2019.

”I Europa förväntas efterfrågan vara någorlunda stabil. För höghållfasta stål bedöms den globala efterfrågan vara fortsatt stark under det första kvartalet 2019”, skriver SSAB i bokslutsrapporten.

Foto: Morgan Ekner/istockphoto
Chatt
Hernhag: Fem favoritaktier i mina favoritbranscher
Bostad
Fastighetsbyrån: Här finns vinnarna på bostadsmarknadenOch nej, det är inte storstadsborna
Småbolag
Många småbolag steg under rapporttät vecka
Foto: istockphoto
Analyser
Här är fredagens färska analyser
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Elpris
Spara tusenlappar på ”rätt” rörligt elpris
Foto: AP/TT
Wall Street
Intensifierat handelskrig sänkte Wall StreetNasdaq ner 3 procent
Handelskriget
Handelskriget: Kina höjer importtullar för vissa amerikanska varor
Foto: Stina Stjernkvist/TT
Börsen
Handelskriget gav minusstängning
Fed
Powell: Kommer att agera för att bibehålla ekonomisk expansion
PPM-fonder
Fonderna som inte får vara med i nya PPMHittills är 61 fonder portade
Några platser kvar på höstens första kurs i PA-skolanSpetsa dina kunskaper om aktier
Rapport
Mekonomen rapportrusar på börsenRedovisar organisk nolltillväxt
23/8
Trading Direkt jämför storbanker och synar tre aktier
Räntan
Strategen: Mer minusränta fel väg att gåVill se mer fokus på finanspolitik
Affär
Greta Gris säljs för 40 miljarder - ägarbolaget rusar på börsen
Aktie
Industrivärden tankar miljontals Volvo-aktier
Fed
Fedchefen i Dallas: Undviker helst räntesänkning i september
Pension
Så räknar du ut hur deltiden minskar pensionenDeltid största kvinnofällan
Politik
Regeringen sänker BNP-prognosSer reformutrymme på 25 miljarder
Räntan
SBAB: Riksbanken höjer först 2022
Bolån
Privatekonomen: Investering dubbelt så effektiv som amortering
Aktie
Bornold om Oscar Properties: Dags för vd att öppna plånboken
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Aktie
Oscar Properties söker stöd för nyemission
Aktietips
En exotiskt bankaktie att köpa
Handelskriget
Trump om handelskriget: Jag är den utvalde
Fed
Fed: Räntesänkningen en "omkalibrering"
Fonder
Fonderna som är överviktade i Storbritannien inför brexit"Ypperligt tillfälle för långsiktiga investerare"