Rapport SSAB sålde betydligt mer än väntat under det fjärde kvartalet även om resultatet tyngdes av underhållsstopp. Ståltillverkaren höjer dessutom utdelningen.

SSAB:s rörelseresultat uppgick till 1.007 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018.

Det framgår av delårsrapporten.

Väntat var enligt Infront Datas sammanställning av elva analytikers prognoser 1.072 miljoner kronor. Rörelsemarginalen blev 5,2 procent, att jämföra med väntade 5,8 procent.

I resultat ingår engångsposter om -27 miljoner kronor. Väntat var 0 miljoner. Det justerade rörelseresultatet blev därmed 1.035 miljoner kronor, vilket kan jämföras med väntade 1.072 miljoner.

Resultatet före skatt landade på 973 miljoner kronor för det fjärde kvartalet. Analytikerna hade i snitt räknat med ett resultat före skatt på 870 miljoner kronor.

Försäljningen uppgick till 19.251 miljoner kronor för perioden. Här låg Infront Datas snittprognos på 18.616 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår en utdelning om 1:50 kronor per aktie för helåret (1:00). Snittprognosen pekade mot en utdelning om i snitt 1:39 kronor.

Undershållsstopp tyngde

Ståltillverkaren SSAB:s resultat för det fjärde kvartalet var något lägre än snittförväntningarna i Infront Datas sammanställning av elva analytikers prognoser, trots en högre försäljning än väntat. En bidragande orsak var att bolaget under kvartalet beslutade att förlänga det planerade underhållsstoppet i Oxelösund.

”Detta påverkade leveranser och kostnader negativt i kvartalet, men skapar bättre förutsättningar för en mer stabil produktion framöver”, skriver vd Martin Lindqvist i bokslutsrapportens vd-ord.

Under det fjärde kvartalet 2018 genomfördes större underhållsstopp i alla tre ståldivisionerna, till en total kostnad om 765 miljoner kronor. Här hade bolaget talat om 680 miljoner kronor i rapporten för det tredje kvartalet 2018.

För affärsområdet Special Steels blev rörelseresultatet -75 miljoner kronor, klart under den enligt Infront Data väntade vinsten om 245 miljoner kronor.

Även affärsområdet Americas blev sämre än väntat, om än i mindre grad. Rörelseresultatet blev 553 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2018, mot väntat 590 miljoner. Det var dock en rejäl förbättring jämfört med ett minusresultat för motsvarande period året innan.

”Förbättringen jämfört med fjärde kvartalet 2017 drevs främst av högre realiserade priser, medan det planerade underhållsstoppet i Montpelier påverkade negativt. Efterfrågan var fortsatt stark i de flesta segment”, skriver Martin Lindqvist.

Affärsområdet Europe gick desto bättre, med ett rörelseresultat om 733 miljoner kronor, 44 procent bättre än Infront Datas snittprognos.

Vd noterar dock att efterfrågan i Europa hade en säsongsmässig avmattning mot slutet av fjärde kvartalet. SSAB Europes leveranser minskade något jämfört med fjärde kvartalet 2017 men andelen premiumprodukter ökade.

Blickar man framåt noterar Martin Lindqvist att den politiska turbulensen kring handelshinder tillsammans med något svagare ekonomiska indikatorer bidrar till viss osäkerhet kring efterfrågan på stål framöver.

”Samtidigt ser vi fortsatt positiva signaler från flera större kundsegment, vilket gör att vi bedömer utsikterna för första kvartalet 2019 som relativt goda”, skriver vd:n.

Spår prispress i Europa men bättre i USA

SSAB spår att det realiserade priserna för SSAB Europe kommer att bli lägre i det första kvartalet 2019 jämfört med det fjärde kvartalet 2018.

Det skriver bolaget i rapporten för fjärde kvartalet.

De realiserade priserna under det första kvartalet bedöms vara stabila för SSAB Special Steels och något högre för SSAB Americas, jämfört med det fjärde kvartalet.

Vad gäller leveranserna under det första kvartalet skriver SSAB att de för affärsområde Americas väntas bli högre än under det fjärde kvartalet 2018, då ett större underhållsstopp genomfördes.

”Leveranserna för SSAB Europe bedöms öka under första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet, då underhållsstopp genomfördes i delar av verksamheten. Leveranserna för SSAB Special Steels förväntas öka under det första kvartalet, främst på grund av det planerade underhållsstoppet i Oxelösund under det fjärde kvartalet”, skriver bolaget.

I mer generella termer skriver SSAB att efterfrågan på grovplåt i Nordamerika väntas vara fortsatt stark under det första kvartalet 2019.

”I Europa förväntas efterfrågan vara någorlunda stabil. För höghållfasta stål bedöms den globala efterfrågan vara fortsatt stark under det första kvartalet 2019”, skriver SSAB i bokslutsrapporten.

Rapport
Swedbanks resultat klart över förväntan
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Rapport
SKF över förväntan
Foto: Gustav Sjöholm/TT
Rapport
Starkt resultat av ståltillverkaren
Analyser
Flera riktkurshöjningar efter stark rapport
Rapport
Intäkterna minskar för Net EntInleder återköp av egna aktier
Rapport
Assa Abloy nådde inte upp till förväntningarna
Foto: Magnus Gustavsson/PA
Rapport
Telias omsättning ökade
Rapport
Förlust för Nokia
Rapport
Högre förlust än väntat för Norwegian
Foto: Janerik Henriksson/TT
Rapport
Essity något bättre än väntat
Rapport
Klart bättre för AxfoodStarkt lyft av e-handeln
Foto: Lars Pehrson/SvD/TT
Rapport
Haldex: Högre resultat men försämrat marknadsläge
Rapport
Bygghemma: Kraftig organisk tillväxt
Placera
Kapitalförvaltaren: Här ska du placera när tillväxten tar fart
Aktieråd
Tre aktier med olika rådAFV har tittat närmare på STG, Avanza och SAS
Foto: Janerik Henriksson/TT
Swedbankhärvan
DI: EBM har gjort ny husrannsakan hos Swedbank
Foto: AP/TT
Wall Street
Nedåt på Wall Street
Resa
Risk för flygkaos på fredag – här är dina rättigheter vid flygstrejk
Krönika
Därför ska du inte spara hos storbankerna
Räntan
Spännande räntebesked väntas på torsdagMen någon räntehöjning blir det inte
Sektor
Regeringen vill begränsa spelreklamenSpelbolagen faller på börsen
Kommentar
Vitrolife en bra men svindyr aktie trots rapportraset
Foto: istockphoto
Börsen
Danske: Kina lägger grunden för driven börsuppgångMen även bra start på rapportperioden ger bränsle
Fonder
Svart vecka för hälsovårdsfonderMen många analytiker tror på uppåtrekyl
Analys
Kepler: Nobina rätt placerad för att fånga megatrend
Foto: Björn Larsson-Ask/SvD/TT
Bostad
Ny rapport: Unga nekas bolån i hälften av större svenska städerFår inte låna trots fast jobb och egen insats
Rapporterna
Rapportperiodens mest intensiva vecka är här