Rapporter Ståltillverkaren SSAB redovisar ett justerat rörelseresultat, ebitda, på 4 637 miljoner kronor under fjärde kvartalet förra året. Analytikerna hade räknat med att siffran skulle landa på 4 788 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning.

Det justerade rörelseresultatet blev 3 768 miljoner kronor. Här väntades 3.915 miljoner. Rörelseresultatet, ebit, uppgick till minus 29 501 miljoner kronor.

Strax före rapporten släpptes meddelade bolaget att det skriver ned 33,3 miljarder kronor av koncernens totala goodwill om 33,6 miljarder. Nedskrivningen bokförs som jämförelsestörande post under fjärde kvartalet och påverkar inte kassaflödet.

Det framgår av ett pressmeddelande strax innan SSAB rapportsläppet. SSAB har haft en betydande goodwillpost i balansräkningen, i huvudsak relaterat till förvärven av Ipsco och Rautaruukki som genomfördes 2007 respektive 2014.

”Bakgrunden till nedskrivningen är ränteuppgången och en mer försiktig metod avseende prövning av nedskrivningsbehov”, skriver SSAB.

Försäljningen uppgick till 30 138 miljoner kronor. Här låg konsensusprognosen på 27 864 miljoner kronor.

En utdelning om 8,70 kronor per aktie föreslås för helåret 2022. Väntat var en utdelning om 7,46 kronor.

Bolaget ser att den globala efterfrågan på höghållfasta stål för det första kvartalet 2023, som varit stark på många marknader, mattas av något – framför allt i Europa. Vidare bedöms Europamarknaden ha stabiliserats efter nedgången under andra halvan av 2022 för det första kvartalet.

Efterfrågan på grovplåtsmarknaden i Nordamerika väntas vara förhållandevis stabil, även om priserna har försämrats från höga nivåer.

Jämfört med fjärde kvartalet 2022, som påverkades negativt av underhållsstopp, bedöms SSAB Special Steels leveranser bli väsentligt högre under första kvartalet 2023. De realiserade priserna bedöms bli lägre.

SSAB Europes leveranser bedöms vara väsentligt högre i det första kvartalet, då föregående kvartal påverkades negativt av underhåll och säsongseffekter. De realiserade priserna väntas bli lägre under det första kvartalet 2023, jämfört med fjärde kvartalet 2022.

Leveranserna för SSAB Americas bedöms bli något högre. Priserna väntas bli lägre.

Kostnaderna för råmaterial för det första kvartalet väntas i stort bli relativt stabila jämfört med föregående kvartal. Järnmalmpriset och även skrotpriset i USA vände uppåt i slutet av 2022 vilket kommer att leda till högre kostnader under första kvartalet 2023, medan kostnaderna för kol bedöms bli lägre, skriver SSAB i rapporten.

Totalt väntas koncernens underhållskostnader uppgå till 1 550 miljoner kronor under helåret 2023 (1 540).