SSAB: GLOBAL EFTERFRÅGAN HÖGHÅLLFAST STÅL SPÅS MATTAS AV 1 KV

2023-01-27 07:42:24

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Ståltillverkaren SSAB ser att den globala efterfrågan på höghållfasta stål för det första kvartalet 2023, som varit stark på många marknader, mattas av något - framför allt i Europa.

Det framgår av bolagets bokslutsrapport.

Vidare bedöms Europamarknaden ha stabiliserats efter nedgången under andra halvan av 2022 för det första kvartalet.

Efterfrågan på grovplåtsmarknaden i Nordamerika väntas vara förhållandevis stabil, även om priserna har försämrats från höga nivåer.

Jämfört med fjärde kvartalet 2022, som påverkades negativt av underhållsstopp, bedöms SSAB Special Steels leveranser bli väsentligt högre under första kvartalet 2023. De realiserade priserna bedöms bli lägre.

SSAB Europes leveranser bedöms vara väsentligt högre i det första kvartalet, då föregående kvartal påverkades negativt av underhåll och säsongseffekter. De realiserade priserna väntas bli lägre under det första kvartalet 2023, jämfört med fjärde kvartalet 2022.

Leveranserna för SSAB Americas bedöms bli något högre. Priserna väntas bli lägre.

Kostnaderna för råmaterial för det första kvartalet väntas i stort bli relativt stabila jämfört med föregående kvartal. Järnmalmpriset och även skrotpriset i USA vände uppåt i slutet av 2022 vilket kommer att leda till högre kostnader under första kvartalet 2023, medan kostnaderna för kol bedöms bli lägre, skriver SSAB i rapporten.

Totalt väntas koncernens underhållskostnader uppgå till 1.550 miljoner kronor under helåret 2023 (1.540).Direkt-SE