Rapport (Uppdaterad) Ståltillverkaren SSAB nådde inte upp till marknadens förväntningar på det tredje kvartalets resultat, då samtliga affärsområden utom Ruukki Construction presterade sämre än väntat. På Stockholmsbörsen handlades stålaktien ned efter rapportsläppet på onsdagsmorgonen men vände uppåt igen efter vd:ns rapportpresentation.

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Resultatbesvikelse. SSAB:s rörelseresultat uppgick till 150 miljoner kronor i tredje kvartalet. Väntat enligt Infront Datas sammanställning var 444 miljoner. I resultatet ingår engångsposter om -150 miljoner kronor, inget var väntat. Justerat rörelseresultat landade på 300 miljoner kronor, att jämföra med väntade 444 miljoner och långt under de 1.600 miljoner som redovisades för samma kvartal i fjol.

Europa svagaste kortet. Den stora boven i dramat under kvartalet var affärsområdet Europe, som redovisade ett rörelseresultat på -480 miljoner kronor. Väntat var enligt Infront Datas snittprognos -392 miljoner. ”Vi känner av en svag marknad, som aldrig riktigt kom i gång efter sommarstiltjen. Det har varit en otrolig press på marginalerna, med stigande kostnader för järnmalm och stålpriser som varit svagt ned”, säger vd Martin Lindqvist till Nyhetsbyrån Direkt.

Siffrorna inkluderar kostnader för underhållsstopp, som blivit ”ungefär som planerat”, enligt vd:n.

Högre försäljning än förhandstips. För bolaget totalt uppgick intäkterna till 18.840 miljoner kronor, 5 procent över snittförväntningarna enligt Infront Data.

Försvagad efterfrågan för Special Steels. Affärsområdet Special Steels resultat landade på 358 miljoner kronor, under väntade 401 miljoner. Efterfrågan försvagades under kvartalet, med minskade leveranser och resultat som följd.

Lägre priser för Americas. Även affärsområdet Americas var svagare än väntat, med ett rörelseresultat på 522 miljoner kronor, 13 procent under snittförväntningarna. Efterfrågan var visserligen ”relativt stabil” och leveranserna steg något, men de realiserade priserna blev lägre. ”Vi har klarat oss bättre än flera av våra nordamerikanska konkurrenter”, slår Martin Lindqvist fast.

Ruukkis resultat slog förväntan. På plussidan märks att Ruukki Construction rapporterar ett rörelseresultat om 134 miljoner kronor, över väntade 101 miljoner. SSAB har under de senaste två åren sålt av delar av rörelsen som inte passar in i ståltillverkarens portfölj. ”Resultatet börjar närma sig nivåer där vi vill att det ska vara. Vi är inte där än, men det ser bättre ut”, säger SSAB-chefen.

En ljuspunkt: lägre järnmalmspriser. En ljuspunkt inför det fjärde kvartalet är att järnmalmspriserna kommit ned, vilket väntas få effekt under årets avslutning.

Väl förberett för sämre tider. I en tuff omvärld är vd Martin Lindqvist ändå nöjd med att bolaget förberett sig väl för sämre tider. ”Vi har varit snabba på bollen i både Sverige och Finland och bland annat minskat den visstidsanställda personalen”, säger han. Därtill har SSAB beslutat stänga en masugn i Brahestad, utöver den redan stängda mindre masugnen i Oxelösund. Enligt Martin Lindqvist är SSAB i en bättre position att klara en nedgång än tidigare.