Höjda förväntningar på SSAB

Publicerad 2016-08-12 12:57

Aktie Ståltillverkaren SSAB slog marknadens förväntningar för det andra kvartalets resultat med god marginal och nu höjer analytikerna sina förväntningar för kommande år rejält.

Det visar SME Direkts senaste sammanställning av 17 analytikers prognoser.

För helåret 2016 skruvas prognosen för det underliggande rörelseresultatet upp med 31 procent till 1.460 miljoner kronor och för nettoresultatet mer än fördubblas snittprognosen till 707 miljoner kronor, jämfört med bedömningarna före halvårsrapporten.

SSAB rapporterade den 22 juli ett justerat rörelseresultat om 668 miljoner kronor, väl över enligt SME Direkts prognossammanställning väntade 428 miljoner. Framför allt var det affärsområdet Europa som levererade ett mer än dubbelt så högt resultat som väntat.

”Det är i Europa vi sett merparten av synergieffekterna efter sammanslagningen med Rautaruukki, samtidigt som priser och volymer ökat”, förklarade vd Martin Lindqvist.

Analytikerna reviderar nu upp sina prognoser inte bara för 2016, utan även för kommande två år.

Genomsnittsprognosen för rörelseresultatet höjs med 24 procent till 2.137 miljoner för 2017, och med 22 procent till 2.272 miljoner för 2018.

Vad gäller nettoresultatet höjs prognoserna med 50 respektive 47 procent för de två åren.

 

Graf: Kursutveckling SSAB A 2016

image

 

Källa: Infront