Sprint Bioscience vd Erik Kinnman avgår

2022-11-21 07:30:00

Sprint Bioscience AB (publ) vd Erik Kinnman har meddelat styrelsen att han avgår efter närmare två år som vd för att ta en ny roll utanför bolaget. Styrelsen påbörjar omedelbart rekryteringen av en ny vd.

”Jag vill tacka Erik för hans insatser för bolaget, samt för ett gott samarbete. Jag önskar honom lycka till i fortsättningen. Sprint Bioscience står starkt och tillsammans med medel från den nyligen genomförda nyemissionen fokuserar vi nu på att leverera de värden som finns i portföljen,” säger Björn Sjöstrand, styrelseordförande för Sprint Bioscience.

”Den kombination av bolagets plattform, process och växande portfölj som kännetecknar Sprint Bioscience är imponerande och jag ser nu fram emot att bolaget levererar nästa licensavtal, samt fortsatta framgångar i utvecklingen av portföljen,” säger Erik Kinnman.

En process för att hitta en ny vd kommer att starta omedelbart. Erik Kinnman kommer att stanna kvar under en övergångsperiod och stå till styrelsens förfogande under sin uppsägningstid om sex månader.

För vidare information, vänligen kontakta:
Björn Sjöstrand, ordförande, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
Epost: info@sprintbioscience.com

MFN