Sprint Bioscience utser Mathias Skalmstad till tillförordnad vd

2022-12-28 08:30:00

Styrelsen i Sprint Bioscience AB (publ) har idag utsett bolagets CFO Mathias Skalmstad till tillförordnad vd från och med den 23 januari 2023. Mathias Skalmstad, tillträder när nuvarande vd Erik Kinnman, som tidigare meddelats, lämnar sin tjänst för en roll på ett annat bolag.

”Genom att Mathias även tar rollen som tillförordnad vd får vi kontinuitet i bolagets ledning och i verksamheten. Parallellt fortgår en strukturerad process för att utse en permanent vd”, säger Björn Sjöstrand, styrelseordförande i Sprint Bioscience.
 
”Jag ser fram emot att ta över stafettpinnen i ett viktigt skede i utvecklingen av bolaget. Vi kommer fortsatt att ha fullt fokus på att leverera möjligheterna i vår portfölj, parallellt med kostnadskontroll”, säger Mathias Skalmstad, CFO och tillträdande tillförordnad vd.

MFN