Sprint Bioscience rapporterar positiva prekliniska delresultat i pågående NASH-studie

2022-11-14 09:30:00

Sprint Bioscience AB (publ) meddelar idag att bolaget erhållit positiva delresultat i den pågående prekliniska proof-of-concept-studie som genomförs i bolagets NASH-program. Substanser från programmet har haft en positiv effekt på de förhöjda levervärden som uppstår i djurmodellen.

Efter fyra veckors behandling I den pågående långtidsstudien i en djurmodell av NASH har en analys av leverenzymerna ASAT och ALAT visat på förbättrade levervärden i djur som doserats med substanser från NASH-programmet jämfört med djur som doserats med placebo. Förhöjda levervärden har i tidigare studier med denna modell visat sig korrelera med vävnadsanalys av prover från levern och graden av NASH.

”Dessa positiva delresultat är vad vi ville se då de kan peka på en god chans att uppnå önskade effekter från den prekliniska studien, det vill säga en markant förbättring av leverstatus i den behandlade gruppen jämfört med kontrollgruppen i denna NASH-modell. Nu avvaktar vi med spänning slutresultaten som beräknas komma under första kvartalet nästa år”, säger Anne-Marie Wenthzel, affärsutvecklingschef på Sprint Bioscience.

Resultaten från djurmodellen som används i studien kan korrelera med resultat i patientstudier. Efter avslutad studie kommer utfallet att utvärderas med hjälp av vävnadsanalys av leverprover från djuren och resultat från dessa analyser väntas finnas tillgängliga under Q1 2023.

Om NASH-programmet
I NASH-programmet undersöks en ny verkningsmekanism och ett målprotein som är involverat i fettinlagring i lever och andra vävnader, inflammatorisk respons och bindvävsbildning (fibros) i levern vid NASH. Detta ger möjlighet att utveckla behandlingar som kan bromsa utvecklingen av både tidiga och sena stadier av NAFLD (Non-Alcoholic Fatty Liver Disease)/NASH, antingen som monoterapi eller i kombination med andra NASH-terapier. De prekliniska studierna har hittills visat minskad fettinlagring och minskad inflammation i levern. Blockering av det involverade proteinet har i experimentella modeller tidigare visat sig påverka fettinlagring, inflammation och bindvävsbildning i levern, samt utveckling till levercancer.

NASH-programmet utlicensierades till LG Chem 2019. Sedan dess har Sprint Bioscience erhållit upfront-betalning och ersättning för forskningsaktiviteter samt milstolpsbetalningar. Det sammantagna värdet på licensavtalet är 230 miljoner dollar, och därutöver kommer royalties på försäljning utgå på produkter som når marknaden.

Om LG Chem
LG Chem är ett ledande globalt kemiföretag med en diversifierad affärsportfölj inom nyckelområdena petrokemi, avancerade material och biovetenskap. Företaget tillverkar ett brett utbud av produkter från högvärdiga petrokemikalier till förnybara plaster, specialiserat på banbrytande elektronik- och batterimaterial, samt läkemedel och vacciner för att leverera differentierade lösningar till sina kunder. LG Chem Life Sciences, som är engagerat i utveckling, tillverkning och global kommersialisering av farmaceutiska produkter, strävar efter att expandera och skaffa sig global närvaro genom att fokusera på centrala terapeutiska områden av immunologi, onkologi och metabola sjukdomar (särskilt diabetes och relaterade metabola sjukdomar). För mer information, besök www.lgchem.com

Om NASH
En av de följdsjukdomar som kan drabba patienter med typ-2-diabetes eller fetma är NASH (Non Alcoholic Steato-Hepatitis, icke alkoholorsakad fettlever med fibros). Förekomsten globalt beräknas till 3–5%. NASH, eller leversteatos (fettlever) som det också kallas, är leverinflammation och leverskada orsakad av ansamling av fett i levern. NASH tillhör en grupp av tillstånd som kallas icke-alkoholrelaterade. För vissa personer orsakar fettet inflammation och skadar celler i levern. På grund av skadorna fungerar levern inte lika bra som normalt. NASH kan förvärras och orsaka ärrbildning i levern, vilket kan leda till levercirros (skrumplever) och levercancer. NASH saknar i dag effektiv behandling och är en av de främsta anledningarna till behovet av levertransplantation.
ASAT (aspartataminotransferas) och ALAT (alaninaminotransferas) är leverenzymer vars nivåer stegras vid leversjukdomar såsom NASH.
Den globala marknaden för NASH förväntas nå 62 miljarder dollar år 2031. Tillväxten av NASH-marknaden kommer främst att drivas av en ökad patientbas till följd av ökad fetma hos befolkningen och ökning av antalet patienter med typ 2-diabetes samtidigt som nya läkemedel kommer ut på marknaden.

För vidare information, vänligen kontakta:
Erik Kinnman, vd, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
Epost: erik.kinnman@sprintbioscience.com

Om Sprint Bioscience
Sprint Bioscience utvecklar småmolekylära first-in-class läkemedelsprogram med fokus på onkologi. Med en fragmentbaserad läkemedelsutvecklingsmetod utvecklar bolaget läkemedelsprogram på ett tids- och resurseffektivt sätt som utlicensieras till globala läkemedelsbolag under den prekliniska fasen. Bolaget har framgångsrikt ingått flertalet licensavtal som uppgår till ett potentiellt värde om 747 miljoner USD i delmålsbetalningar och ytterligare i royalites på försäljning. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com. Certified Advisor är FNCA Sweden AB;, www.fnca.se.

MFN