SPRINT BIOSCIENCE: PARTNER AVSLUTAR SAMARBETE KRING PETRA01

2022-11-21 06:55:52

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sprint Bioscience meddelar att bolagets partner Hibercell önskar avsluta det exklusiva samarbetsavtal kring Petra01-programmet som bolagen haft sedan mars 2021.

"Trots positiva pre-kliniska resultat väljer Hibercell, på grund av strategiska prioriteringar i sin kliniska portfölj, att inte driva programmet vidare. Sprint Bioscience kommer så snart som möjligt att inleda arbetet med att hitta en ny licenspartner", skriver bolaget i ett pressmeddelande under helgen.

Sprint Bioscience och Hibercell inleder nu formella förhandlingar om villkoren för återlämnande av programmet och all därtill hörande dokumentation och äganderätter, heter det.Direkt-SE