Sprint Bioscience kommer att återfå rättigheterna till Petra01-programmet

2022-11-19 18:00:00

Sprint Bioscience AB (publ) meddelar idag att bolagets partner Hibercell önskar avsluta det exklusiva samarbetsavtal kring Petra01-programmet som bolagen haft sedan mars 2021. Trots positiva pre-kliniska resultat väljer Hibercell, på grund av strategiska prioriteringar i sin kliniska portfölj, att inte driva programmet vidare. Sprint Bioscience kommer så snart som möjligt att inleda arbetet med att hitta en ny licenspartner.

Sprint Bioscience ser fortsatt stor potential i Petra01-programmet och har stöd för detta i positiva rekommendationer från företagets vetenskapliga råd. Hibercell, som har drivit programmet mot kliniska studier, har bland annat erhållit positiva resultat i toxikologiska studier. Dessutom finns nytt stöd, i aktuella vetenskapliga publikationer, för målproteinet som en viktig mekanism involverad i cancer. Sprint Bioscience kommer så snart som möjligt att inleda marknadsföring av programmet och skapa möjligheter att föra det vidare.

”Vi har uppskattat det professionella samarbetet med Hibercell. Det program vi licensierade till Petra 2016 har vidareutvecklats markant och vi ser stor potential i programmet. Nyligen publicerade studier från oberoende part gör oss än mer optimistiska och vi ser mycket fram emot att hitta en ny partner för Petra01”, säger Erik Kinnman, vd på Sprint Bioscience.

Sprint Bioscience och Hibercell inleder nu formella förhandlingar om villkoren för återlämnande av programmet och all därtill hörande dokumentation och äganderätter.

MFN