SPRINT BIOSCIENCE: DELRESULTAT FRÅN NASH-PROJEKT I PREKLINIK

2022-11-14 09:35:56

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Sprint Bioscience har fått vad de beskriver som "positiva delresultat" från sin prekliniska proof of concept-studie inom bolagets NASH-projekt.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Substanser från projektet ska ha haft en positiv effekt på de förhöjda levervärden som uppstår i djurmodellen.

Resultaten från djurmodellen som används i studien kan korrelera med resultat i patientstudier. Efter avslutad studie kommer utfallet att utvärderas med hjälp av vävnadsanalys av leverprover från djuren och resultat från dessa analyser väntas finnas tillgängliga under det första kvartalet 2023.Direkt-SE