SPRINT BIOSCIENCE: BREDDAR SAMARBETE INOM BLODCANCERFORMEN AML

2022-05-13 07:42:24

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Sprint Bioscience breddar sitt samarbete med docent Julian Walfridsson inom blodcancerformen akut myeloisk leukemi.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Samarbetet ska nu även omfatta framtagandet av nya målproteiner som kan utgöra startpunkter för cancerläkemedel. Sedan tidigare har samarbetet kretsat kring att utveckla en systematisk metod för att identifiera nya målproteiner.

Avtalet om det utökade samarbetet har tecknats med Walfridssons bolag Neotargets, där Sprint Bioscience får en så kallad "first right of refusal" för de målproteiner som indentifieras i samarbetet.

Sprint Bioscience påtalar i pressmeddelandet att det modellsystem som har utvecklats under samarbetet även kommer att kunna appliceras på andra cancerområden.Direkt-SE