Sprid risken med nordiska ETF:erFoto: iStockphoto

Sprid risken med nordiska ETF:er

Publicerad 2011-02-07 08:54

De nordiska börserna har gått bra. Nordiska ETF:er kan både sprida riskerna och ge tillgång till fler branscher, skriver ETF-analytikern Stephan Agerman.

De nordiska börserna och då framför allt den svenska börsen utvecklades starkt under 2010.

Indexet OMXS30 som består av de 30 mest omsatta bolagen i Sverige har under den senaste tolvmånadersperioden gått upp med 19,5 procent.

Räknat i kronor kan det jämföras med huvudindexen i grannländerna Finland OMXH25 (13,4 procent), Danmark OMXC20 (12,5 procent), och Norge OBX25 (6,0 procent).

I Norden bor det omkring 25 miljoner invånare. Sverige är det största landet med omkring 9 miljoner invånare.

Med en relativt liten inhemsk befolkning är samtliga nordiska länder väldigt beroende av en fungerande exportmarknad.

Tillväxtförväntningarna för 2011 skiljer sig åt en del mellan de nordiska länderna. Den senaste prognosen från IMF avseende real BNP-tillväxt är 2,6 procent för Sverige, Danmark 2,3 procent, Finland 2,0 procent och Norge 1,8 procent.

Det kan jämföras med tillväxtförväntningarna för hela Europa som ligger på 1,8 procent för samma period.

Beroende på vilket nordiskt land man investerar i får man indirekt olika typer av sektorexponering.

I Sverige utgör verkstads- och banksektorn en övervägande majoritet av index. I Danmark är det läkemedelssektorn som sticker ut och utgör nästan hälften av OMXC20-indexet.

Norge i sin tur har en omfattande kraftproduktion och fiske. Men det är oljefyndigheterna i Nordsjön och områden kring denna sektor som har störst vikt i index. Olja och gassektorn utgör omkring hälften av OBX-indexet.

Finland är mer likt Sverige med en stor andel verkstad. Tillsammans med basindustri utgör de cirka 50 procent av Helsingforsbörsen.

Förenklat kan en investering i Danmark ses som mer defensiv än de övriga nordiska länderna i och med den stora vikten i läkemedelssektorn.

Norge i sin tur samvarierar i stor utsträckning med utvecklingen i oljepriset och kan därför ses som mer riskfylld.

I tabellen nedan finns sex utvalda ETF:er. För den som har en klar tro på vissa branscher finns också nordiska bransch-ETF:er från Xact. Carnegie (fd HQ) erbjuder svenska bransch-ETF:er men dessa kommer att avvecklas under våren.

För riskbenägna investerare finns det även hävstångsprodukter, som ger två gånger den dagliga förändringen i svenska OMXS30 och norska OBX.

Ett enklare alternativ för den som inte vill välja land, men vill ha en större riskspridning, är en bredare ETF som inkluderar samtliga nordiska länder. Exempel på dessa är Xact Nordic 30 och Xact Norden 120.

STEPHAN AGERMAN, analytiker ETFSverige.se

Not: Artikeln första gången publicerad i Privata Affärer nr 2/2011.

ETF Ticker Underliggande Avgift (%)
Xact OMXS30 (SEK)   Xact OMXS30   OMXS30 index (30 mest omsatta börsföretagen i Sverige)   0,3
Xact OMXSB (SEK)   Xact OMXSB   OMXSB index (inkl ca 80–100 av de största och mest omsatta i Sverige)   0,3
DnB NOR OBX (NOK)   OBXEDNBNOR   OBX index (25 mest omsatta företagen i Norge)   0,3
Seligson OMX Helsingfors 25 ETF (EUR) SLG   OMXH25   OMXH25 index (25 mest omsatta företagen i Finland)   0,11–0,18
Xact Nordic 30 (SEK)   Xact Nordic   VINX30 index (30 mest omsatta företagen i Norden) 0,4
Xact Norden 120 (SEK)   Xact Norden 120   Nasdaq OMX Nordic 120 index (de största och mest omsatta i Norden)   0,4