Börs Finanskoncernen Spotlight utvärderar förutsättningarna för att starta ett antal nya verksamheter. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bland de möjligheter som utvärderas finns en corporate finance-firma inom tillväxtbolag, en plattform för equity crowdfunding för nyemissioner i onoterade bolag samt en satsning på en digital plattform som samlar in och tillgängliggör hållbarhetsdata om noterade tillväxtbolag.

Spotlight-aktien har varit noterad på den egna marknadsplatsen med samma namn under ett års tid.