Rapport Musikstreamingföretaget Spotify redovisar en nettoomsättning på 2,3 miljarder euro för det andra kvartalet 2021, i linje med väntade 2,3 miljarder euro enligt S&P Global Market Intelligence konsensusprognos. Resultatet per aktie blev -0,19 euro under kvartalet, medan konsensusestimatet låg på -0,41 euro.  

Spotify ger i sin halvårsrapport prognoser för både det tredje och det fjärde kvartalet 2021.

Bolaget spår att totala antalet aktiva månadsanvändare, MAU, uppgår till 377-382 miljoner under tredje kvartalet och 400-407 miljoner under fjärde kvartalet. Under andra kvartalet uppgick de till 365 miljoner användare.

Det totala antalet premiumabonnenter väntas uppgå till 170-174 miljoner tredje kvartalet och 177-181 miljoner under fjärde.

Vad gäller intäkter spås de landa på 2,31-2,51 miljarder euro för tredje kvartalet och 2,48-2,68 miljarder euro för det fjärde kvartalet.

Rörelseresultatet väntas bli -80 till 0 miljoner euro under tredje kvartalet och -152 till -72 miljoner euro under fjärde kvartalet.