Aktie Ljudstreamingbolaget Spotify bekräftar morgonens medieuppgifter om uppsägningar, och skriver i ett pressmeddelande att 6 procent av arbetsstyrkan kommer att få lämna.

Spotify behöver bli mer effektivt och minska bolagets kostnader, varför uppsägningarna görs i hela bolaget. Grundaren och vd:n Daniel Ek kommer också ta sig en annorlunda roll jämfört med tidigare, skriver han.

”Givet vårt historiska fokus på tillväxt förstår jag att många ser på detta som ett skifte i vår kultur. När vi utvecklas och växer som bolag så måste vårt tillvägagångssätt också våra arbetssätt överensstämma med detta”, skriver Daniel Ek.

Bakgrunden till beslutet är ett utmanande makroekonomiskt klimat, fortsätter han.

”För att ge lite perspektiv så har vi under 2022 sett en växande kostnadsbas, som ökat mer än omsättningstillväxten på 2x. Det hade blivit ohållbart i det långa loppet, oavsett klimat”, skriver Daniel Ek.

Spotify uppgav att arbetsstyrkan var 9.800 personer i delårsrapporten för det tredje kvartalet.

Daniel Ek kommer centralisera utvecklings- och produktarbetet till produktchefen och affärsområdesarbetet till affärsområdeschefen.

”För min del möjliggör detta en återgång till det arbete som jag gör bäst – arbetet med Spotifys framtid”, skriver han.