Alfredsson: Split gynnar aktiekursen

Publicerad 2016-05-25 13:08

Aktier Denna vecka genomförs två uppdelningar av aktier på Stockholmsbörsen - Fingerprint och Nibe. Teoretiskt ska det inte betyda något för värdet, men forskning visar att bolag som genomför split har en bättre kursutveckling.

I måndags blev det klart att Fingerprint och Nibe nu genomför sin split av sina aktier som tidigare annonserats under vintern/våren. För Fingerprint handlar det om en split 5:1 och för Nibe 4:1, vilket kommer reducera kurserna i motsvarande mån när aktieägarna får flera gånger så många aktier.

Det intressanta med splittar är att det inte bara är en bokföringsmässig åtgärd utan att det är statistiskt bevisat att dessa aktier går bättre än index både före uppdelningen och efter. Det är bara ett se på ett kursdiagram för Fingerprint eller Nibe sedan bolagen offentliggjorde sin split, så är det en solklart mycket bättre utveckling.

Och denna utveckling fortsätter alltså även efter uppdelningen där de nya aktierna i de båda bolagen kommer handlas från och med fredag 27 maj. Nu går det sannolikt att hitta undantag från denna regel, men forskning har visat på ett klart positivt samband mellan en split och kursutvecklingen.

Den vanligaste förklaringen till att det blir på detta sätt är att när en aktie som i till exempel Fingerprint fall inte kommer kosta 575 kr längre utan 115 kommer fler att vilja köpa. Många tycker det känns ”dyrt” att köpa aktier som kostar många hundralappar, men aktier runt en hundring blir betydligt mer intressanta.

Ur fundamental värderingssynpunkt är detta förstås nonsens, men den psykologiska effekten att kunna köpa till exempel 100 aktier i Fingerprint för 11-12 000 ska inte underskattas. Det är högst sannolikt att popaktien Fingerprint nu kommer dra till sig nya köpare som kanske inte har varit ägare tidigare och missat hela den stora uppgången.

Och detta kan spela roll även om Fingerprint är en väl omsatt aktie. Den lägre kursen kommer vara lockande för en ny kategori aktieägare där aktieintresset kanske inte är prioriterat, men där kunskapen om just Fingerprint kan vara stor.

Att detta kan påverka kursutvecklingen även efter uppdelningen är alltså sannolikt – men en minst lika stor förklaring är också att bolagen som genomför splittar är framgångsrika. Det finns en anledning till att kursen har blivit så pass hög att en aktie kostar flera hundra kr – och att styrelsen i bolaget har en anledning att genomföra en split för att få ner kursen och öka likviditeten.

Och framgångsrika bolag har oftast en tendens att vara bra även framöver, dvs deras ekonomiska utveckling gör att bolagen rent fundamentalt ska värderas högre och därmed ofta slår index även fortsättningsvis.