Fonder Spiltan startar en helt ny aktiefond inriktat på infrastruktur, fastigheter och skogstillgångar. I den här bolagssfären finns det många stabila börspjäser med en dominerande marknadsställning, enligt förvaltarduon Erika Madebrink och Oskar Berglund. 

Den nya fonden, ”Realinvest Global”, startar upp på onsdagen. Ansvariga förvaltare är Erika Madebrink, som nyligen rekryterats från Erik Penser Bank, och Oskar Berglund som tidigare haft olika analytikerroller, bland annat på fondbolaget Lannebo.

Fonden är en traditionell aktiefond och som namnet antyder kommer förvaltarna att kunna investera globalt. Förvaltningsavgiften uppgår till 1,5 procent.

Enligt fondens ramverk ska 65 procent av kapitalet placeras i infrastrukturbolag, 25 procent i fastighetsaktier och resterande 10 procent i skogsbolag. 

– Den här typen av tillgångar är samhällskritiska och bolagen som äger dem har ofta stark marknadsposition. Många gånger rör det sig om en monopol- eller duopolmarknad, säger Erika Madebrink, och fortsätter:

– Bolagen har stabila kassaflöden över tid och ger en bra avkastning till en något lägre risk än ett vanligt globalt aktieindex.

Infrastrukturbolagen utgör fondens bas och bland innehaven finns den amerikanska järnvägsjätten Union Pacific.

– Union Pacific äger ett järnvägsnät i västra USA som omfattar 52 000 kilometer. Det skapar enormt höga inträdesbarriärer för eventuella konkurrenter, det skulle bli svårt, om inte omöjligt, för någon annan att bygga upp ett liknande järnvägsnät, säger Oskar Berglund. 

Bolaget tjänar dels pengar som operatör, genom att köra varutransporter, dels via avgifter från bolag som nyttjar deras järnväg. 

Ett annat större innehav i fondens infrastrukturdel är den australiska vägoperatören Transurban. 

– De får vägkoncessioner av staten. Transurban bygger vägarna, sköter driften och har rätt att ta ut avgifter från trafikflödet. Koncessionerna gäller vanligtvis i flera decennier, säger Erika Madebrink. 

När det gäller svenska innehav äger fonden exempelvis Sagax i fastighetsbenet och Holmen inom skogstillgånsdelen. 

– Vi har ganska många svenska skogs- och fastighetsbolag i portföljen. Med tanke på att vi riktar oss till svenska investerare vill vi naturligtvis ha ett svenskt inslag i portföljen, säger Erika Madebrink.

Det som lockar med Sagax är fastighetsbolagets lager- och logisitikprofil. Ett annat plus är att bolaget har en ”stark huvudägare” i form av medgrundaren och vd:n David Mindus, tillägger förvaltaren.

Att bygga och underhålla infrastrukturtillgångar är samtidigt en kapitaltung verksamhet som kan innebära ett ökat behov av lånefinansiering. 

Hur påverkas bolagen av den kraftiga ränteuppgången det senaste året?
– De kommer naturligtvis att få högre räntekostnader. Men bolagen har en bra finansiell ställning och vår bedömning är att de inte kommer ha några problem att omfinansiera sina lån. Dessutom har bolagen en sådan stark marknadsposition att de lättare kan flytta över ökade kostnader på sina kunder, säger Oskar Berglund. 

Fondens jämförelseindex är MSCI:s globala infrastrukturindex, ”MSCI World Infrastructure”. På frågan om hur förvaltarna planerar att skaffa sig ett övertag och kunna bräda indexets avkastning pekar Erika Madebrink på ”Spiltans modell” där en fundamental bolagsanalys hamnar i första rummet.

– Jag tycker inte man ser det i så många andra fonder i den här sfären. Där tror jag att vi har något att tillföra, säger hon. 

Räknat i dollar sjönk MSCI:s globala infrastrukturindex med 3,9 procent förra året. Det kan jämföras med bolagets vanliga världsindex, “MSCI World”, som föll 17,7 procent.