SPIFFBET: NETTORESULTAT -6,8 MLN KR 2 KV (-9,2)

2022-08-23 07:32:56

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spiffbet, som utvecklar onlinespel för kasino och betting och som är listat på First North, redovisar ett nettoresultat på -6,8 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (-9,2).

Nettoomsättningen var 17,0 miljoner kronor (26,2).

Likvida medel vid periodens slut var 1,2 miljoner kronor (13,4).

"Under kvartalet har fokus varit att minska plattformskostnaderna, vilket har krävt en strömlinjeformning av portföljen. Under första halvåret stängdes tre varumärken och beslut fattades om att stänga ytterligare fyra varumärken under kvartal tre samt två varumärken under kvartal fyra. Denna process har inletts och kunder migreras löpande över till kvarvarande varumärken. Detta projekt förväntas ge positiv effekt från och med kvartal fyra och öppnar även möjligheter att frigöra resurser för fortsatta effektiviseringar framöver", skriver bolaget i rapporten.

Vd Henrik Svensson skriver i rapporten att intäktsminskningen jämfört med föregående år är en följd av att bolaget har förändrat verksamheten genom att arbeta till stor del genom partners på marknader där bolaget inte kan nå ut men ser stor potential.

"Här har vi haft en stor ökning under kvartalet men det är bara en del som tillfaller oss. Detta får som effekt att redovisade intäkter för Spiffbet blir lägre. På resultatnivå har detta inte varit negativt och vi har förbättrat resultatet under kvartalet", skriver han.Direkt-SE