SPIFFBET: AVSER GÖRA EMISSIONER, EBITDA-BREAKEVEN MÖJLIGT 2023

2023-03-17 08:25:26

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spiffbet, som utvecklar onlinespel för kasino och betting, avser genomföra en kvittningsemission och en parallell företrädesemission. Bolaget bedömer fortsatt att ebitda-breakeven är möjlig under 2023.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Emissionerna förväntas sammantaget lätta bolagets skuld och räntebörda och ge bolaget förutsättningar för potentiella tilläggsförvärv, lanseringar på nya geografiska marknader samt eventuella strukturaffärer", heter det.

Efter kvittningsemissionen kommer huvudägaren A veces att äga cirka 74,4 procent av Spiffbet. Vid en fulltecknad företrädesemission kommer A veces att äga maximalt 62,2 procent. A veces har sökt och av Aktiemarknadsnämnden beviljats dispens från budplikt.

Spiffbet har under 2022 arbetat för att nå breakeven avseende ebitda-resultatet.

"Bolaget nådde inte ända fram under 2022, men inledningen av 2023 visar att breakeven är möjligt under 2023, vilket skulle ge en bra grund för framtida tillväxt och en hållbart lönsam verksamhet", heter det.Direkt-SE