Spiffbet AB: Spiffbet utser tillförordnad CFO

2022-03-16 15:15:00

Spiffbet har idag, den 16 mars 2022, avtalat med Cecilia Skarin om att tillträda som tillförordnad CFO per den 11 april. Hon ersätter då nuvarande CFO, Jens Bruno. Cecilia har arbetat som ekonomiansvarig i bolaget sedan februari 2020. Hon har mer än 15 års erfarenhet från ekonomistyrning och redovisning i ett flertal bolag och branscher.

Cision