Spiffbet AB: Rättelse

2022-02-25 11:30:54

Spiffbet AB publicerade sin bokslutskommuniké den 24 februari. På sidan 6 under rubriken "transaktioner med närstående" saknades följande text: "Bolagets styrelseordförande Karl Trollborg har, via sitt bolag A Veces AB, förlängt till den 30 juni 2022 en låneram om 25 miljoner kronor. Vid periodens utgång hade bolaget totalt utnyttjat 11,5 miljoner kronor".

Ladda ner den korrigerade rapporten på bolagets hemsida: www.spiffbet.se/delarsrapporter

Cision