Spiffbet AB: Kvartalsrapport, Juli - September 2022

2022-11-15 07:00:00

VD HENRIK SVENSSON KOMMENTERAR Tredje KVARTALET

Hur skulle du sammanfatta det tredje kvartalet?

Kvartalet blev som väntat med sjunkande intäkter till följd av säsongseffekter och delvis på grund av att vi minskade antalet varumärken. Vi förbättrade däremot resultatet genom fortsatt effektiv marknadsföring, förbättrad marginal och lägre omkostnader. Sammanfattningsvis tog vi ytterligare några steg mot break-even.

Det som inte var med i förväntningarna var att en marknad försvann med väldigt kort varsel inom partnerverksamheten. Anledningen var att verksamhetskritiska underleverantörer till vår helhetsleverantör valde att stänga sina tjänster för en viss marknad för alla aktörer på den marknaden. Detta på grund av en regelverkstolkning. För det tredje kvartalet har detta ingen påverkan men leder till sjunkande intäkter inom Spelutveckling & kasinotjänster under fjärde kvartalet.

Hur hanterar ni denna förändring?

På kort sikt kompenserar vi intäktsbortfallet genom att arbeta mer med våra egna kasinon. Här ser vi redan att vi tagit igen mycket. På några månaders sikt är förhoppningen att vi kan kompensera med nya marknader inom partnerverksamheten. Dessutom har vi tagit fram ett förbättrat plattformserbjudande under året som medför större möjligheter att nå marknader och lägre känslighet för enskilda leverantörers preferenser. Vi avsåg sedan tidigare att växla över till det förbättrade erbjudandet successivt och det som hände i slutet av september påskyndar processen. Vår syn på partnertjänster är fortsatt positiv eftersom vi ser att vår nya lösning kommer ge en högre marginal och bättre marknadstäckning.

Varför sjunker intäkterna jämfört med tredje kvartalet 2021?

En väsentlig förklaring är att vi har förändrat verksamheten genom att arbeta till stor del genom partners på marknader där vi inte kan nå ut men ser stor potential. Här är det en andel som tillfaller oss. Detta får som effekt att redovisade intäkter för Spiffbet blir lägre än vad de hade varit på egna varumärken. Detta kompenseras på resultatnivå genom en högre marginal.

Vad har högst prioritet nu?

Högst prioritet nu är att arbeta med egna varumärken. Här ser vi stor potential att utveckla spelerbjudandet, och öka kundvårdsaktiviteter samt att kunna växa dessa varumärken. På sikt är högsta prioritet att lansera och vidareutveckla vårt nya erbjudande inom partnerverksamheten.

Är det en omsvängning från kostnadsbesparingar?

Vi har genomfört betydande åtgärder inom kostnadsbesparingar genom att förenkla vår verksamhet med färre varumärken och plattformar. Därmed går vi in i fjärde kvartalet med en strömlinjeformad varumärkesportfölj och en högre bruttomarginal, vilket ger oss goda förutsättningar till organisk tillväxt. Att fokusera på tillväxt ger nu bättre effekt än att arbeta med kostnadsbesparingar.

Är ni då helt klara med kostnadseffektiviseringar?

Nej, det finns mer att göra. Allteftersom vi har tagit ner komplexiteten i varumärkesportföljen hittar vi fler områden som vi kan förbättra internt. Detta är ett arbete som ständigt pågår och vi har identifierat ett antal områden där vi kan effektivisera.

Förra kvartalet nämnde du att ni vill öka marknadsföringen av Metal Casino i Spanien. Berätta mera!

Vi har under november börjat arbeta mer aktivt med Metal Casino i framför allt Spanien. Än så länge är det för tidigt att säga något kring utfallet men vi har goda förhoppningar kring utfallet baserat på de samarbeten vi har inlett. Vi undersöker även hur vi kan öka vår marknadsföring i Latinamerika.

Med mindre än två månader kvar av året, hur ligger ni till för att nå break-even?

Vi har successivt närmat oss break-even under året och har idag ett EBITDA på -1,5 MSEK. För ett år sedan var detta nyckeltal -10,5 MSEK, vilket är en intressant jämförelse. De problem som uppstod med partnertjänsterna i september påverkar självfallet negativt och även om vi har kompenserat har vi tappat under oktober. Kostnaderna har sänkts succesivt under året. Hur det slutar beror mycket på hur våra intäkter utvecklas under november och december. Det är inte omöjligt att vi kan nå break-even någon gång under fjärde kvartalet men det kräver en ökning av intäkterna från nuvarande nivå.

Läs rapporten i sin helhet på bolagets hemsida: https://www.spiffbet.se/delarsrapporter/

Cision