Spiffbet AB: Förändring av Spiffbets styrelse

2022-05-17 19:06:03

Johan Styren är via bolag stor aktieägare i Spiffbet AB sedan Spiffbet förvärvade Manisol, där Styren var huvudägare. Han ledde den maltabaserade verksamheten i Leovegas under åren 2012 till 2017, då Leovegas växte från 5 till 500 medarbetare och från att vara en startup till ett bolag noterat på Nasdaq Stockholms midcap-lista. Därefter har han byggt upp affiliateverksamheten Dilanti Media. Styren har varit anlitad som strategisk rådgivare för Spiffbets kasinoverksamhet sedan förvärvet av Manisol i mars 2021. Styren har examen som civilingenjör i industriell ekonomi från Lunds universitet.

"Det ska bli roligt att gå in mer aktivt via styrelsen och hjälpa till i arbetet med att vända verksamheten. Jag tror min erfarenhet från både branschen och från att arbeta i en börsnoterad verksamhet i Leovegas kommer att vara till stor nytta" säger Johan Styren.

Peter Servin är verksam som konsult främst inom försvarsindustrin och arbetar även sedan några år även med investeringar i företrädesvis fastighetsbranschen. Peter har tidigare arbetat som VD för Åkers Krutbruk Protection AB och dessförinnan som strategisk säljrådgivare till Krutbrukets dåvarande ägare, den tyska försvarsindustrikoncernen IBD (numera ägt av Rheinmetall AG). Peter var dessförinnan officer inom Pansartrupperna. Peter har en officersexamen. Peter är VD och styrelseledamot i Åkers Krutbruk Fastigheter AB.

"Jag har vid flera tillfällen arbetat i verksamheter med stora utmaningar och förändringsprocesser. Och det är ju rimligen ett naturligt inslag i Spiffbet med tanke på den mängd förvärv som Spiffbet gjort och det omvandlingstryck som branschen i stort är utsatt för. Det blir spännande att se hur mina erfarenheter från andra branscher kan bidra till Spiffbets utveckling" säger Peter Servin.

Cision