Aktie Spherio har ingått ett avtal om att förvärva verksamheten i Refine Group mot en köpeskilling om högst cirka 878 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Som vederlag för samtliga aktier i Refine ska säljaren erhålla högst cirka 6,8 miljoner nyemitterade aktier i Spherio.

Avtalet är villkorat av att Spherio även genomför det tidigare kommunicerade omvända förvärvet av Ecomm Holding som ingicks den 29 november, något Nyhetsbyrån Direkt tidigare rapporterat om.

Då kommunicerades det att, ”som vederlag för samtliga aktier i Ecomm ska säljarna av Ecomm erhålla högst cirka 4,4 miljoner nyemitterade aktier i Spherio”.

Inom ramen för förvärvet av Ecomm kommer Spherios nuvarande verksamhet att överföras till ett helägt dotterbolag till Spherio och därefter delas ut till Spherios nuvarande aktieägare.