Sektor Spelinspektionen uppmanar alla bolag med svensk spellicens att se över avtalsvillkoren efter att Konsumentombudsmannen påtalat brister i avtalen. Annars kan licenserna vara i farozonen. Det skriver Spelinspektionen i ett pressmeddelande på tisdagen.

”Om förutsättningar för licens inte längre är uppfyllda kan Spelinspektionen ingripa med stöd av spellagen. Ett sådant ingripande kan resultera i att licensen återkallas”, skriver Spelinspektionen.

Den 3 december presenterade Konsumentombudsmannen en granskning av avtalsvillkoren hos 13 spelbolag. I rapporten konstaterade KO att det finns utrymme för förbättringar.

Bland annat identifierades brister gälladen uttagsbegränsningar där bolagen begränsar konsumenternas rätt till uttag från spelkontot genom att begära in ytterligare dokumentation. Andra problemområden som identifierades var brister gällande ändringar av avtal som var otydligt utformade, ansvarsfriskrivningar, samt villor som innebär att utländsk lag ska tillämpas på avtalen där utländsk domstol ska vara behörig.

KO avser följa upp granskningen och påpekade att det kan leda till enskilda tillsynsåtgärder om bolagen inte bättrar sig. Spelinspektionen uppmanar nu samtliga spelbolag att ”noggrant och skyndsamt” gå igenom KO:s rapport och se över sina avtalsvillkor och säkerställer att dessa är förenliga med svensk lag.

”Det är centralt för lämplighetsprövningen att den som bedriver spelverksamhet kan antas följa lagar och regler”, skriver Spelinspektionen.

I gruppen av bolag som valdes ut slumpmässigt i granskningen finns bland annat Svenska Spel och det First North-listade Aspire Globals dotterbolag AG Communications.