Aktie Spectrum Ones styrelse har utsett Kenneth Dalquist Valbøll till ny vd med start 1 oktober 2022. Det framgår av ett pressmeddelande.

Kenneth Dalquist Valbøll ersätter Johan Holmberg som suttit som tillförordnad vd sedan maj i år. Johan Holmberg kommer att kvarstå i ledningsgruppen.

Den nyutsedda vd:n har en bakgrund på bland annat Nordea, Intrum och Telia och kommer närmast från Avonova, enligt pressmeddelandet.