CNN är ett av Warner Bros Discoverys varumärken.

Aktie Carnegies specialfond "Spin-off" har tagit en position i en amerikanskt mediegigant som blivit rejält nedpressat under sin första tid på börsen. Det avslöjar förvaltarna Simon Blecher och Mattias Montgomery i en färsk marknadskommentar. 

Under våren 2022 började mediejätten Warner Bros Discovery att handlas på New York-börsen sedan Discovery gått ihop med AT&T:s medieverksamhet Warner Media. 

Bland företagets varumärken finns HBO Max, DC, Discovery och CNN.

Men den första tiden på börsen har varit allt annat än lyckad. Trots en kraftig återhämtning med en kursrusning på över 60 procent sedan årsskiftet är Warner Bros Discovery alltjämt ned omkring 44 procent det senaste året. 

Carnegies specialfond ”Spin-off” har dock sett kursnedgången som ett köpläge. Fonden investerar i bolag som särnoterat en verksamhet, som själva är avknoppade eller står inför en avknoppning. 

I en färsk marknadskommentar avslöjar förvaltarna av fonden, Simon Blecher och Mattias Montgomery, att de tagit en position i Warner Bros Discovery.

”Aktien har under en tid blivit nedpressad, troligtvis på grund av komplexiteten i strukturen samt bolagets höga skuldsättning”, skriver förvaltarna.

Men aktiemarknaden har enligt Simon Blecher och Mattias Montgomery ”missat att prisa in” ett par saker.

”1) den finansiella risken är inte så hög som vid en första anblick och 2) bolagens kassaflöde före sammanslagningen”, skriver förvaltarna.

Simon Blecher och Mattias Montgomery medger att Warner Bros Discovery är högt skuldsatt, men betonar att mer än hälften av bolagets utestående lån har en löptid på över tio år. Förvaltarna tillägger att ”i princip” hela lånestocken dessutom har en fast ränta. 

När det gäller den andra frågan påpekar Simon Blecher och Mattias Montgomery att Discovery innan sammanslagningen levererade ett kassaflöde på 3 miljarder dollar från ett rörelseresultat, ebitda, på 4,5 miljarder dollar. 

”Om det blir som vi tror och [Warner Bros Discovery] når 70 procent kassaflödeskonvertering, så kommer kassaflödet kommande fem år motsvara dagens börsvärde”, skriver förvaltarna.