Shoka Åhrman, sparekonom på SPP.

Krönika Nytt år och en ny chans att ta kontroll över privatekonomin. Här är råden som hjälper dig att ta tag i onödig konsumtion, pressa bolåneräntan och minska uppvärmningskostnaderna, skriver SPP:s sparekonom Shoka Åhrman i en gästkrönika.

Den här vintern blir den värsta för hushållens ekonomi sedan finanskraschen 2008. Med den högsta inflationen på 30 år följer både minskade reallöner och minskad köpkraft. Det samtidigt som såväl priset på livsmedel, energi och bolåneräntor har gått upp.

Det är främst ökade boendekostnader som högre räntor på bolånen och höga energipriser som driver hushållens kostnader. Barnfamiljer i storstäderna är den grupp som drabbas hårdast eftersom boräntor och energikostnader är en stor del av familjebudgeten. För denna grupp rusar månadskostnaderna. De som äger sitt boende med högre bolåneräntor och uppvärmningskostnader är de får ta den största smällen i kronor räknat. Framför allt de som bor i storstäder med hög belåning på hus och bostadsrätter.

Kostnaderna för en tvåbarnsfamilj som bor i småhus kommer stiga med närmare 68 000 kr i Stockholm under nästa år om huset är belånat till 65 procent, enligt SPP:s uträkningar. Kostnadsökningen från 2021 till 2023 uppgår till drygt 12 000 kr per månad. För en tvåbarnsfamilj som bor i småhus i Göteborg kommer årskostnaderna öka med 57 000 kr och för en tvåbarnsfamilj i Malmö med drygt 48 000 kr. Tvåbarnsfamiljen i Sundsvall får räkna med en ökning av årskostnaden på 18 028 kr. Kostnadsökningen från 2021 till 2023 kommer uppgå till drygt 10 800 kronor per månad för Göteborgsfamiljen, 9 700 kr för Malmöfamiljen och 4 766 kr för Sundsvallsfamiljen.

Barnfamiljer, par utan barn och pensionärsparet är de som förlorar mest pengar i kronor och ören, men de har också bra ekonomiska marginaler. Ensamstående med barn förlorar färre kronor, men en desto större del av den lilla marginalen de hade. Singelhushållen och de som bor i hyresrätt drabbas inte lika hårt som övriga grupper, trots höjda hyror. De som inte drabbas av högre boendekostnader påverkas främst av de drygt 20-procentiga prishöjningarna av livsmedel och av höjda energi- och drivmedelspriser. Många sparare får dessutom en ökad beskattning på ISK-sparandet och kapitalförsäkringar eftersom skatten kommer att fördubblas nästa år. Sammanfattningsvis är det svårt att komma undan effekterna av en tuffare ekonomisk framtid.

Vad kan hushållen göra som ger störst effekt på hushållsbudgeten?

De åtgärder hushållen själva kan vidta som ger störst effekt är att pressa ner bolåneräntorna och sänka uppvärmningskostnaderna. För de som äger sitt boende handlar det om att energieffektivisera på kort och lång sikt och minska kostnaderna för sina bolån – att
förhandla boräntor med banken. Mitt råd är att se över och försöka minska bolåneräntorna eftersom de varierar mycket även mellan de största bankerna, vilket gör det extra viktigt att se över vilken bank hushållet har sitt lån hos.

Mitt andra råd är att sänka värmen inomhus. Om du sänker med en grad minskar energianvändningen för uppvärmning med ungefär fem procent. För typhushållet, en barnfamilj, i Stockholm (SE3) som förbrukar 20 000 kWh per år hade det motsvarat en minskning på 1 760 kr per år och för typfamiljen i Göteborg (SE4) med samma förbrukning motsvarar det 2 099 kr per år.

Slutligen, några ord om sparande. I år har Stockholmsbörsen backat med drygt 23 procent och vårt sparande mer eller mindre än så. För många kommer även nästa år inledningsvis börja tuffare, men börsåret 2023 kan också öppna upp för en möjlighet som saknats under senaste åren. Vi går från en tid där priset på pengar varit lågt och få alternativ för avkastning utöver börsen har varit tillgängliga, till en tid där alternativa tillgångsslag börjar bli intressanta. För den med lägst risktolerans finns nu till och med utrymme för lite ränta på sina sparkonton.

Av: Shoka Åhrman, sparekonom på SPP.