Pension Januari och oktober är årets stora skilsmässomånader och just nu har dessutom antalet skilsmässor ökat. Under 2020 skiljde sig 25 619 par i landet, enligt SCB. Ett allt större problem är att fler än hälften inte vet vad som händer med pensionen efter en skilsmässa, säger SPP:s sparekonom Shoka Åhrman.

När pensionsbolaget SPP gjorde en undersökning ställdes frågan om vad som händer med pensionen när ett par skiljer sig. Över hälften, 54 procent, svarade fel, och 39 procent svarade ”vet ej”.

– Den brist på kunskap kring vad som sker med pensionen vid skilsmässan kan delvis ha att göra med att frågan inte är en del av vardagen, säger Shoka Årman.

– En annan förklaring kan vara att många upplever pensionen som komplex och att den tid man prioriterar att lägga på pensionen främst går till att ha koll på hur pensionen placeras och vilka skydd man har, snarare än att fokusera på att skaffa sig information om vad som sker vid en skilsmässa. 

”Stor okunskap om ekonomiska konsekvenser”

Den allmänna pensionen och tjänstepensioner ingår aldrig i bodelningen och ska inte delas vid skilsmässa. Privat pension och sparande, till exempel ISK-konton och kapitalförsäkringar, ingår däremot normalt i bodelningen.

Okunskapen är stor över skilsmässans ekonomiska konsekvenser, menar Shoka Åhrman. Enligt SPP:s undersökning tror kvinnor i högre utsträckning än män att den allmänna pensionen delas lika.

– Mitt råd är att det är viktigt att i ett tidigt skede i relationen sätta sig in i den totala ekonomin och skaffa sig kunskap om hur vad som händer med ekonomin vid skilsmässa eller dödsfall. Det handlar till exempel om att fundera på frågor som om man ska ha äktenskapsförord och efterlevandeskydd i sina pensionsförsäkringar. Det är också viktigt att diskutera hur fördelningen av föräldraledighet och eventuellt deltidsarbete när barnen är små påverkar pensionen.

Speciella regler för premiepensionen

På senare år har det blivit allt vanligare att en av parterna för över sin framtida pensionsrätt i premiepensionen till sin partner, och det får speciella konsekvenser vid en skilsmässa, då överföringen automatiskt avslutas. Därefter kan dessa pensionsrätter aldrig återföras till den som fört över dem. De pengar som redan betalats ut till den mottagande parten behålls av denne, och ingår inte i en bodelning.

Det vanligaste är att privat sparande till pension ingår i bodelningen vid skilsmässan. Det betyder i normalfallet att din partner kan ha rätt till hälften av värdet på ditt eget pensionsparande vid ansökan om äktenskapsskillnad.

”Kontrollera ditt eget avtalsområde”

En ytterligare sak att kontrollera är om dina efterlevande får dina pensionspengar om du skiljer dig. Om du separerar eller skiljer dig kanske du inte längre har en giltig förmånstagare, vilket innebär att du bör ta bort efterlevandeskyddet, menar Shoka Åhrman.

– Mitt råd är att det är viktigt att i ett tidigt skede i relationen sätta sig in i den totala ekonomin och skaffa sig kunskap om vad som händer med ekonomin vid skilsmässa eller dödsfall. Det handlar till exempel om att fundera på frågor som om man ska ha äktenskapsförord och efterlevandeskydd i sina pensionsförsäkringar. Det är också viktigt att diskutera hur fördelningen av föräldraledighet och eventuellt deltidsarbete när barnen är små påverkar pensionen, säger hon. 

Not. Undersökningen gjordes av Novus på uppdrag av SPP under perioden 1–8 december 2021. Novus genomförde 1 001 webbintervjuer. De som deltog var mellan 18–79 år, och var slumpmässigt rekryterade.