Börs Den senaste tidens börsrally kan snart vara ett minne blott. Danske spår nu en ”betydande risk” för att fokus snart åter kommer att riktas mot den pågående inbromsningen i ekonomin.

Det är i ett veckobrev som bankens sparekonom Maria Landeborn konstaterar att även om inflationen fallit tillbaka något så är faran ännu inte över.

”Även om inflationen inklusive mat- och råvarupriser toppat i USA så talar den starka arbetsmarknaden och fortsatt stigande löner för att Fed kommer att strama åt kraftfullt åtminstone året ut. Flera Fed-ledamöter var också ute förra veckan och pratade om att inflationen fortfarande är för hög och varnade för att det är för tidigt att vänta sig en mjukare penningpolitik. Risken för att åtstramningen kommer att leda till en recession består därmed”, skriver hon.

Danske behåller därmed en neutral vikt i aktier med fokus på defensiva sektorer och kvalitetsbolag.

”Vi har samtidigt en övervikt i amerikanska aktier då USAs ekonomi ser relativt robust ut jämfört med både Europa och tillväxtmarknader, och börserna dessutom är mindre cykliska och har en högre andel kvalitetsbolag”, skriver hon.

Även här i Europa väntas inflationen förbli hög året ut till följd av de stigande gaspriserna. I Sverige visade förra veckans inflationssiffra visserligen att lägre energipriser gjorde att inflationen i årstakt sjönk, men kärninflationen fortsatte att stiga och ligger klart över Riksbankens prognos.

”Vi har därför justerat våra förväntningar på Riksbanken och väntar oss nu två höjningar på 75 punkter i september respektive november. Styrräntan väntas därmed nå 2,25 procent innan årsskiftet, för att sedan ligga kvar där under hela 2023. Ytterligare en höjning i början av nästa år går dock inte att utesluta om inflationen fortfarande är för hög. Hög inflation och stigande räntor väntas
leda till en lågkonjunktur i svensk ekonomi under nästa år, enligt Konjunkturinstitutets senaste barometer”, skriver Landeborn.