Spara Ett sparkonto som ger rätt till skattereduktion och där pengarna ska gå till miljöprojekt. Det föreslås i en utredning beställd av regeringen. Men förslaget får skarp kritik av Nordnets sparekonom Frida Bratt. Inte minst då det hela föreslås finansieras genom höjd skatt på ISK.

Utredningen med titeln ”Grönt sparande” lades fram till regeringen häromveckan. Den handlar i korthet om hur ett grönt sparande skulle kunna hjälpa Sverige att nå miljömålen.

Förslaget innebär att banker ska kunna erbjuda särskilda ”miljösparkonton” där minst 70 procent av inlåningen ska gå till miljöprojekt. Spararna betalar förvisso skatt på räntan (om det blir någon ränta överhuvudtaget) men ska lockas till kontotypen genom att få en skattereduktion på 1 procent av kapitalunderlaget upp till 950 000 kr. Denna skattereduktion ska finansieras genom att skatten på ISK och kapitalförsäkringar höjs något.

Men Nordnets sparekonom Frida Bratt är mycket kritisk till förslaget som hon menar är ”häpnadsväckande i sin uselhet”.

– I dagens ränteläge kommer spararna inte kunna förvänta sig någon ränta på kontot alls. Faran är därför att man med detta förslag helt enkelt omfördelar långsiktigt sparande i fonder till sparkonto utan ränta. Och därtill straffar exakt alla som fondsparar, med en skattehöjning på investeringssparkonton och kapitalförsäkringar. Givetvis helt orimligt, säger Frida Bratt.

Ett miljösparkonto skulle dock inte lösa några finansieringsproblem eftersom det faktiskt inte är svårt att få pengar till miljöprojekt.

– Inlåning finns i överflöd hos bankerna och småskaliga projekt får finansiering redan i dag om banken anser det befogat på affärsmässiga grunder, säger Frida Bratt.

Till och med utredaren konstaterar att det inte är brist på kapital som gör att investeringar inte genomförs på ett sätt som leder till uppfyllnad av miljömålen.

”Förslagets positiva effekt på investeringstakten är osäker och svår att kvantifiera och utredningen kommer sammantaget till slutsatsen att skattereglerna inte bör ändras för att åstadkomma det syfte som direktivet anger”, står det i utredningen.

På ren svenska innebär det att inte ens utredaren tror på förslaget men det läggs ändå fram eftersom regeringens direktiv kräver det. 

– Intentionen att öka intresset för hållbart sparande är lovvärd. Men vad blir konsekvenserna av utredningens förslag? Högre skatt på fonder och aktier, förflyttning av långsiktigt sparande till sparkonton utan ränta, samt ingen positiv effekt på miljön. Förslaget om miljösparkonto är häpnadsväckande ogenomtänkt, säger Nordnets Frida Bratt.