Räntan En boränta på 4 procent är inte orimlig framöver. Det menar SPP:s sparekonom Shoka Åhrman som befarar att högt belånade bolåntagare kan råka ut för den dubbelsmäll när räntekostnaderna slår i avdragstaket.

– Riksbanken behöver ta i med hårdhandskarna och höjningen var högre än vad marknaden räknat med. Riksbankens prognos indikerar att räntan kommer att höjas ytterligare det kommande halvåret. Beskedet visar att osäkerheten kring inflationsutvecklingen är mycket stor och att Riksbanken är tvingade att anpassa penningpolitiken på det sätt som behövs för att säkerställa att inflationen återförs till målet kring en inflation på 2 procent per år, säger Shoka Åhrman.

Hon konstaterar att Riksbankens beslut får stor effekt för de svenska hushållen. Styrräntan påverkar de rörliga räntorna och när villa- och bostadsrättsägare lånar pengar ligger räntesatsen i genomsnitt 2 procentenheter över styrräntan.

– Höjningen på 100 punkter till 1,75 procent ger i genomsnitt alltså en rörlig boränta på närmare 4 procent. Det är inte några orimliga nivåer närmaste halvåret, säger Shoka Åhrman.

Hon ser risk för en bolånechock för hushåll med stora lån som kan drabbas av minskade ränteavdrag.

– Redan vid 4 procent i bolåneränta når många låntagare i storstäderna upp till brytpunkten för minskat ränteavdrag. Om bolåneräntan hamnar på 4 procent kommer man upp i avdragstaket på 100 000 kronor i räntekostnader med ett lån på 2,5 miljoner kronor. Vid högre årsränta än 100 000 kr på bolånet sjunker ränteavdraget till 21 procent. Det kommer att kännas rejält för hushållen med denna dubbelsmäll, säger Shoka Åhrman.