Shoka Åhrman, SPP:s sparekonom.

Placera 2021 var ett exceptionellt år på flera vis. Till exempel slutade den globala BNP-tillväxten på nästan 6 procent, den högsta tillväxttakten sedan 1973. Sådan fart i tillväxten blir det inte i år. Men den blir ändå hög, cirka 4 procent, tror Shoka Åhrman, sparekonom på SPP som överviktar globala aktier.

Vi kan inte förvänta oss samma starka utveckling på aktiemarknaden som förra året, skriver Shoka Åhrman i SPP:s marknadsrapport för januari. Men SPP ser ändå positivt på börsen, bland annat av det skälet att alternativen saknas. Rådet är att hålla fast vid en ”diversifierad portfölj” och att anpassa risknivån efter den egna sparhorisonten.

– Som småsparare är det viktigt att se över hur stor andel av portföljen som ligger placerad i räntekänsliga sektorer. Historiskt har värdebolag presterat bättre när räntor och inflation stiger om man jämför med tillväxtbolag som drivit börserna senast tio åren, säger hon i en kommentar.

”Ännu svårare avvägningar”

– 2022 kommer att innebära ännu svårare avvägningar för centralbanker och stater där återhämtning och tillväxt vägs mot inflationsnivå, säger Shoka Åhrman.

Den amerikanska centralbanken kan komma att höja räntan redan i mars efter beskedet att man kommer att fördubbla takten på nedtrappningen av obligationsköpen.

Konsensusförväntningarna för den globala BNP-tillväxten är fortfarande optimistiska, om än något nedtonade, till runt 4 procent, medan USA, Kina och euroområdet kan nå upp till 5 procent, vilket fortsatt är en tillväxttakt som är högre än normalt och över trend, skriver Shoka Åhrman.

”Inflationsuppgången sjunker tillbaka”

SPP tror även att inflationsuppgången delvis sjunker tillbaka under året när problemen med flaskhalsar och komponentbrister avtar.

SPP överviktar globala aktier som steg med 24 procent ifjol, en tvåsiffrig uppgång för tredje året i rad. Den cykliska bilden är fortsatt positiv så som det ser ut nu i januari.

Tillväxtmarknaderna normalviktas i marknadssynen för innevarande år. De slutade på oförändrad nivå 2021, vilket innebär att deras utveckling var betydligt sämre än industriländernas. Särskilt negativt blev utfallen på aktiemarknaderna i Kina och Brasilien, medan däremot både Ryssland och Indien ”bidrog positivt”.

”Stark ekonomisk tillväxt, stimulansåtgärder och en kraftigt stigande inflation tvingade flera centralbanker att påskynda normaliseringen av penningpolitiken”, skriver Shoka Åhrman också.

Svenska aktier normalviktas

Globala statsobligationer föll med nästan 3 procent under 2021, vilket är det första året med negativ utveckling sedan 2013 och SPP förblir fortsatt ”underviktade inom duration och statsobligationer”.

För svenska aktier sätts normalvikt då de under 2021 steg med 33 procent efter tre år i rad med uppgång.

”En stimulativ finans- och penningpolitik efter pandemin bidrog till att lyfta både svenska och globala aktier till nya rekordnivåer. Svenska företag med intjäning utomlands gynnades även av att den svenska kronan försvagades jämfört med dollarn”.