Fonder Den som i dag investerar i en globalfond bör vara medveten om att exponeringen mot USA ökat rejält under de senaste åren. Dessutom har globalfonder blivit alltmer teknikorienterade.

Det är Nordnets sparekonom Frida Bratt som tittat närmare på fördelningen inom MSCI World Index – ett index som ofta används som jämförelseindex för globalfonder. Sifforna visar tydligt att exponeringen mot USA upptar en allt större andel.

”USA utgör nu närmare 70 procent av MSCI World, en ökning från omkring 65 procent innan pandemin. Det här gör att de fonder som följer indexet per automatik också har närmare 70 procent USA i portföljen”, skriver Frida Bratt på Nordnetbloggen.

En bidragande orsak till ökningen är att USA fortsätter att vara motorn på världens börser.

”Det har varit tydligt under pandemiboosten på börsen. Och tittar vi på utvecklingen på världens börser under 2022 har faktiskt USA gått ned mindre än flera andra aktiemarknader globalt sett”, skriver Bratt

Men det är inte bara de senaste åren som andelen USA ökat. Vid finanskrisen 2008 låg andelen på 49,7 procent men har sedan dess successivt ökat.

Och inte nog med att USA-andelen i globala index ökar. Även techsektorn växer i indexet.

”Den står numera för 22 procent av indexet ur ett sektorperspektiv, att jämföra med 18 procent år 2018. Här är anledningen givetvis att techjättarna gått så oerhört starkt under de senaste åren”, skriver Bratt.

USA- och techdominansen i globala indexfonder är dock inte nödvändigtvis något negativt.

”Det är ju här aktiemarknadernas motor befunnit sig. Dessutom ska det påpekas att de techjättar som utgör en så stor del av indexet givetvis opererar på en global marknad. Indirekt ges ju därför en global exponering”, skriver Bratt.

Hon ser också att spararna haft en annan fördel med globalfonderna de senaste åren.

”Att globalfonderna gått så bra de senaste åren beror i mångt och mycket på den starka dollarn, vilket får en positiv valutaeffekt för fondsparande svenskar. Anledningen till att de svenska globalfondernas värde hållits uppe så väl i år är också den starka dollarn”, skriver hon.