Fonder Se upp för underpresterare, dolda indexfonder och paketerade fonder. Den varningen riktar Nordnets sparekonom Frida Bratt till alla fondköpare i den senaste utgåvan av Nordnet-bloggen.

En fond som år efter år presterar sämre än andra fonder i samma kategori har färre stjärnor i fondutvärderarens Morningstars fondrating än andra jämförbara fonder. Och även om den historiska prestationen inte säger någonting om framtiden, är det ändå en indikation värd att beakta, anser Frida Bratt.

– Gå in på Morningstar.se och kolla hur många stjärnor mellan ett och fem som fonden har. Har fonden få stjärnor har den gått dåligt jämfört med konkurrenterna. På Morningstar finns också en bra översikt hur fonden gått jämfört med konkurrenter i samma kategori de senaste åren, säger hon.

Betala dyrt för något du inte får

Dolda indexfonder är fonder som marknadsför sig som aktivt förvaltade och tar ut en avgift för det, men som resultatmässigt visar sig bara följa index. Sparare som investerar i dessa fonder ”betalar dyrt för någonting de inte får”, med Frida Bratts ord.

– Storbankernas Sverigefonder är enorma, och det är stora fonder som har svårast att leverera aktiv förvaltning. Var därför extra vaksam här och kontrollera i fondens årsberättelse att nyckeltalen active share ligger över 60 och tracking error över minst 3. Det är den europeiska värdepappersmyndighetens riktlinjer för vad en fond bör kunna uppvisa för att få kalla sig aktiv, säger hon i bloggen.

Den andra kategorin fonder som du bör se upp med är de som kallas ”paketerade” fonder och som investerar i flera olika tillgångar, ofta i komplexa värdepapper, och via andra fonder. Priset är dessutom jämförelsevis högt.

Fonder skapade för att vara dyra

– Det måste inte vara en dålig fond, men det är inte sällan så att paketerade fonder tagits fram just för att kunna prissättas dyrt. Det kan handla om en fond i fond med hög avgift där underliggande fonder är vanliga indexfonder och korträntefonder med låg avgift. Ofta springer den här typen av fonder ur försäljning snarare än förvaltning. Det är inte rätt utgångspunkt för en bra fond, säger Frida Bratt.

En annan varningsklocka är fondavgiften. Det finns alltid anledningar att vara vaksam i ett fondval, men kanske särskilt om avgiften är hög.

– Fråga dig alltid varför den här fonden är värd att betala extra för? Läs på om fondens inriktning och hur den kompletterar dina indexfonder. Kolla förvaltaren och hur fonden presterat historiskt. Väljer du fonden, se till att utvärdera den en gång om året, säger hon.

Var vaksam över risken

Aktiva fonder med rätt hög prislapp är ingen göm och glöm-produkt, menar Frida Bratt och manar till att kontinuerligt utvärdera att fonden är värd det extra priset, till exempel jämfört med indexfonder.

Den sista punkten att vara vaksam på är den ”riskjusterade avkastningen”.

– På finansspråk talar man ofta om riskjusterad avkastning. Enkelt uttryckt handlar det om hur mycket risk fonden har tagit för att uppnå sin avkastning. Det heter ”Sharpe-kvot” och finns i fondinformationen hos till exempel Morningstar. En kvot på under noll är dålig, medan 0,5 är bra. Ett bra mått att hålla lite koll på.