Börsen Har inflationen toppat och kan därmed centralbankerna lätta på bromsen? Eller fortsätter inflationen uppåt vilket tvingar centralbankerna till nya aggressiva höjningar? Det är knäckfrågan som avgör börshumöret framöver, menar Nordnets sparekonom Frida Bratt.

Som bekant bjöd juli månad på ett rally som heter duga. Stockholmsbörsens breda OMXSPI steg 12 procent under månaden, medan OMXS30 steg 8,5 procent.

– Den största anledningen till julirallyt är det som lite skämtsamt kan sammanfattas som ”peak hök”, det vill säga att inflationen toppar här och att räntehöjningarna bromsas in i slutet av året. Faktum är att marknaden nu till och med förväntar sig räntesänkningar under nästa år, säger Frida Bratt.

Räntesänkningar är något som aktiemarknaden gillar. Därmed kan en 75-punktershöjning, som den som Fed gjorde i juli, accepteras eftersom Powell på den efterföljande presskonferensen talade om om en ”inbromsning” i räntehöjningstakten.

– Då anas ljuset i tunneln. Marknaden är, som alltid, framåtblickande. Det som investerare handlar på nu är alltså ett ”bet” på att inflationen toppar nu, eller kanske till och med har toppat, och att räntesänkningar kommer nästa år, säger Frida Bratt.

Men frågan är om marknaden tagit ut segern i förskott? Visserligen syns tecken på att inflationen toppat. Bland annat har råvarupriserna fallit tillbaka. Det beror i sin tur på förväntningar om en sämre konjunktur, menar Bratt.

– Därmed är vi alltså tillbaka där vi tidigare varit under flera år; negativa konjunkturnyheter är bra nyheter för börsen eftersom det borgar för en försiktig penningpolitik, säger hon.

Men det finns också tecken på att inflationen inte alls toppat och att räntorna snarare fortsätter att höjas under nästa år om inflationen fortsätter att skena.

– För det talar att kriget i Ukraina fortsätter med vad det verkar som oförminskad styrka. Det fortsätter att ha effekter på energi- och livsmedelspriser, även om det är goda nyheter att Ukraina nu tillåts exportera spannmål enligt ett nytt avtal. Men energi och livsmedel är onekligen sådant hushållen måste lägga sina pengar på, medan de bör behöva prioritera bort annan konsumtion. Onekligen dåligt för börsbolag med exponering mot just konsumenter, konstaterar Frida Bratt.

Hon pekar också på andra osäkerhetsfaktorer som nya spänningar mellan Kina och USA gällande Taiwan. Dessutom är det osäkert hur eventuella nya kinesiska nedstängningar på grund av covid skulle påverka leveranskedjorna.

Huruvida vi nu ser ljuset i tunneln eller om det kommer att bli mörkare innan det ljusnar på allvar låter Bratt vara osagt. Men en sak är säker: det blir en minst sagt intressant börshöst.

– Kom dock ihåg att börsen som alltid är framåtblickande. Var är vi i räntepolitiken och konjunkturen om sex månader? Den som kan se så långt in i spåkulan har också svaret på frågan om julirallyt innebar den definitiva vändningen, säger hon.