Budgeten Regeringens budget gynnar framförallt på de som av olika skäl har det ekonomiskt tufft, säger SPP:s sparekonom, Shoka Åhrman som dock har svårt att se några rena förlorare i budgeten.

− Man kan förenklat säga att regeringen lagar delar av socialförsäkringssystemet där ersättningen släpat efter. Det handlar bland annat om sänkt skatt på arbete, högre ersättningsnivåer vid sjukdom och höjt bostadstillägg för pensionärer, säger hon i en kommentar.

Hon pekar ut låg- och medelinkomsttagare, arbetslösa, ensamstående med småbarn och pensionärer som de främsta vinnarna i budgeten.

− Däremot är det svårt att peka ut några direkta förlorare, säger hon.

Regeringen vill också att det ska bli lättare att få sjukersättning för den som närmar sig pension, så kallad trygghetspension. Det innebär att det ska bli lättare att få sjukersättning fram till 65 år, berättar Shoka Åhrman.

−Trygghetspensionen innebär särskilda regler för äldre i sjukersättningen. Det får som konsekvens att de som är för sjuka för att kunna jobba istället för att ta ut pension redan från 62 års ålder kan få sjukersättning. De kan vänta med att ta ut sin pension och därmed får högre pension. Det här är ett bra förslag för de som till exempel är långtidssjuka och som står långt från arbetsmarknaden på grund av sjukdom, säger hon.

Regeringen föreslår också att bostadstillägget för pensionärer höjs från och med den 1 januari 2022, vilket berör 350.000 pensionärer. Men det finns ett problem med detta, menar Åhrman.

− Det leder till marginaleffekter för den som faktiskt vill jobba efter 60. Ett högre bostadstillägg gör det mindre lönsamt att arbeta för vissa grupper efter 60. Förslaget behöver därför kompletteras med en lagändring så att det går att göra fortsatta inbetalningar till tjänstepensionen efter 65 års ålder, för att ytterligare öka incitament till arbete efter 65, säger hon.

Hon tycker dock att förslaget bör välkomnas eftersom det gynnar pensionärer med låga pensioner.

− Samtidigt får man inte glömma bort att det är viktigt att skapa incitament för att arbeta längre upp i åldern och att ha en bra tjänstepension. Höjda bidrag är inte en långsiktig lösning på problemet att många pensionärer har för låga pensioner. För det krävs andra åtgärder, till exempel ett subventionerat och hållbart privat pensionssparande för de låg- och medelinkomsttagare som i dag inte kan använda löneväxling, säger SPP:s sparekonom Shoka Åhrman.